Sluit venster x

Heeft u eind februari een belastingaanslag ontvangen? Dan is het bericht hieronder belangrijk voor u:


Rond 25 maart wordt het eerste deel van het bedrag van uw belastingaanslag afgeschreven.
Heeft u volledige kwijtschelding gekregen en is er al een deel afgeschreven? Dan krijgt u dit geld na 60 dagen terug. U hoeft hiervoor niets te doen.
Ook als u gedeeltelijke kwijtschelding heeft ontvangen, wordt het eerste deel rond 25 maart afgeschreven.


Heeft u vragen? Bel dan gerust op telefoonnummer 0344 -704 704

Kwijtscheldingsverzoeken gemeente Vijfheerenlanden

Bent u inwoner van gemeente Vijfheerenlanden?

Vanaf 1 januari 2020 behandelt de gemeente Vijfheerenlanden de kwijtscheldingsverzoeken voor gemeentelijke belastingen zelf.

Wat betekent dit voor u? Voor de waterschapsbelasting vraagt u kwijtschelding aan bij BSR. Voor de gemeentelijk belasting vraagt u kwijtschelding aan bij de gemeente Vijfheerenlanden.

Let op: voeg bij uw aanvraag kwijtschelding bankafschriften toe. Zonder bankafschriften behandelen wij uw aanvraag niet. Stuur ons bankafschriften van alle bankrekeningen. Wij vragen bankschriften over 1 maand. Het gaat om de hele maand voor uw kwijtscheldingsaanvraag. Bijvoorbeeld: u vraagt kwijtschelding aan op 3 maart. Dan stuurt u bankafschriften over de periode 1 februari tot en met 28 februari.

Pagina opties