Sluit venster x

Krijgt u een foutmelding wanneer u een betaling aan BSR wilt overmaken op NL90 DEUT 0319 8669 39?
Schrijf dan BSR volledig uit bij de naam ontvanger als Belastingsamenwerking Rivierenland. Deze foutmelding komt door een strengere naam/nummer controle die de banken uitvoeren.

Kwijtscheldingsverzoeken gemeente Vijfheerenlanden

Bent u inwoner van gemeente Vijfheerenlanden?

Vanaf 1 januari 2020 behandelt de gemeente Vijfheerenlanden de kwijtscheldingsverzoeken voor gemeentelijke belastingen zelf.

Wat betekent dit voor u? Voor de waterschapsbelasting vraagt u kwijtschelding aan bij BSR. Voor de gemeentelijk belasting vraagt u kwijtschelding aan bij de gemeente Vijfheerenlanden.

Let op: voeg bij uw aanvraag kwijtschelding bankafschriften toe. Zonder bankafschriften behandelen wij uw aanvraag niet. Stuur ons bankafschriften van alle bankrekeningen. Wij vragen bankschriften over 1 maand. Het gaat om de hele maand voor uw kwijtscheldingsaanvraag. Bijvoorbeeld: u vraagt kwijtschelding aan op 3 maart. Dan stuurt u bankafschriften over de periode 1 februari tot en met 28 februari.

Pagina opties