Sluit venster x

Krijgt u een foutmelding wanneer u een betaling aan BSR wilt overmaken op NL90 DEUT 0319 8669 39?
Schrijf dan BSR volledig uit bij de naam ontvanger als Belastingsamenwerking Rivierenland. Deze foutmelding komt door een strengere naam/nummer controle die de banken uitvoeren.

Veelgestelde vragen over kwijtschelding Avri

Voor welke belastingen van Avri mogen wij u kwijtschelding geven?

Wij mogen kwijtschelding geven voor:

 • Het basistarief
 • Voor het aangeboden restafval. Hiervoor geldt een maximum bedrag. Dit bedrag verschilt per situatie. Wat dit voor u betekent ziet u in het overzicht.

Op uw belastingaanslag ziet u verschillende regels over de belastingen van Avri.

 1. Een regel Basistarief. Dit is een vast bedrag van € 211,- voor het jaar 2020.
 2. In de tweede regel ziet u hoe vaak u in 2019 restafval heeft ingeleverd.
 3. Is de manier van inleveren van restafval in 2019 voor u veranderd? Dat ziet u een extra regel.

Voor welke belastingen van Avri mogen wij u geen kwijtschelding geven?

Dit geldt voor:

 • Toeslagen op basistarief. Het basistarief is € 211,-. Is het bedrag op uw belastingaanslag hoger dan € 211,- ? Dan is er sprake van toeslag.
  Voor een aantal gemeenten gelden toeslagen. Deze toeslagen zijn voor zwerfafval, incontinentiemateriaal/medisch afval. Of het extra ophalen groente/fruit/tuinafval in de zomermaanden.
 • Het aanbieden van een grote grijze container(240 liter) in 2019
 • De kosten voor een extra restafvalcontainer

In het overzicht ziet u welke bedragen wij mogen kwijtschelden. Dit verschilt per situatie. In het overzicht hieronder ziet u wat dit voor u betekent.
Wilt u weten wanneer u in 2019 restafval heeft ingeleverd? Kijk dan via MijnBSR naar uw restafvalteller. 


Voorbeelden:


Had u het hele jaar een 140 liter restafvalcontainer?

Dan krijgt u maximaal € 46,70 kwijtschelding. Dit zijn 10 aanbiedingen van € 4,67. Is het aantal aanbiedingen lager dan 10 keer? Dan krijgt u kwijtschelding voor het bedrag van deze aanbiedingen.


Had u het hele jaar een 240 liter restafvalcontainer?

Dan krijgt u geen kwijtschelding.


Maakte u in 2019 (gedeeltelijk) gebruik van een verzamelcontainer?

 • Maakte u voor 1 juli 2019 gebruik van een ondergrondse container? Dan is het bedrag waar u maximaal kwijtschelding voor krijgt € 56,00.
  Dit zijn 35 aanbiedingen van €1,60.
 • Maakte u vanaf 1 juli 2019 gebruik van een verzamelcontainer en woonde u NIET in een flat, appartementencomplex of stadscentrum?
  Dan krijgt u voor maximaal € 35,00 kwijtschelding. Dit zijn 35 aanbiedingen van € 1,00
 • Maakte u pas vanaf 1 juli 2019 gebruik van een verzamelcontainer en u woont WEL in een flat of appartementencomplex?
  Dan krijgt u voor maximaal € 28,00 kwijtschelding. Dit zijn 35 aanbiedingen van € 0,80 (dit tarief is lager omdat u geen Gft-container heeft).
 • Maakte u het hele jaar gebruik van een verzamelcontainer? Dan krijgt u voor maximaal € 56,00 kwijtschelding.
 • Maakte u voor 30 juni gebruik van een grijze restafvalcontainer (140 liter)? En na 1 juli van een verzamelcontainer?
  Dan krijgt u voor maximaal € 46,70 kwijtschelding.

Voor bewoners van appartementencomplexen, flats en stadscentra geldt een wijziging van tarieven.

 • Vanaf 1 juli zijn de tarieven van de verzamelcontainer en het formaat van de afvalzak veranderd.
 • ​Van 01-01-2019 tot en met 30-06-2019 was het tarief € 1,60. Dit geldt voor een 60 liter afvalzak.
 • Vanaf 01-07-2019 tot en met 31-12-2019 was het tarief € 0,80. Dit geldt voor een 30 liter afvalzak.

Pagina opties