Betalingsregeling Covid-19

Vroeg u uitstel van betaling aan in verband met Covid-19? Dit uitstel loopt af op 31 augustus 2020.

Lukt het niet om uw belastingaanslag in één keer te betalen?
Daar hebben wij begrip voor. Kies dan voor een betalingsregeling. Dit is een afspraak om het bedrag in 8 delen te betalen. Deze betalingsregeling vraagt u aan het contactformulier 

  • Heeft u ons toestemming gegeven voor automatische incasso? Dan schrijven wij het bedrag van de betalingsregeling automatisch in 8 delen af.  

  • Gaf u ons geen toestemming voor automatische incasso? Dan vragen wij u de bedragen van de betalingsregeling zelf aan ons over te maken. Is uw betalingsregeling verwerkt? Dan krijgt u van ons een brief. In de brief leest u meer over de betalingsregeling en hoe u de bedragen betaalt.  

Vraagt u geen betalingsregeling aan?
Dan vervalt het uitstel op 31 augustus. U heeft dan tot 14 september de tijd om te betalen.
Dit geldt niet als u gebruik maakt van automatische incasso.

Betaalt u via automatische incasso en vraagt u geen betalingsregeling aan?
Door het uitstel hebben wij de automatische incasso stopgezet. Nu het uitstel afloopt, gaat de automatische incasso in september weer verder. Wij kijken rond 25 september welk bedrag er nog open staat en hoeveel delen er nog over zijn.

Bijvoorbeeld: 

  • Kreeg u uw belastingaanslag met datum 28 februari 2020? Dan schrijven wij in september en oktober het nog te betalen bedrag in twee keer van uw bankrekening af. Dat komt omdat er van de maximale 8 delen nog 2 delen over zijn.

Invorderingsrente
Belastingsamenwerking Rivierenland heeft de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,01%

Heeft u nog vragen?
Bel ons dan gerust via telefoonnummer (0344) 704 704. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Wij helpen u graag.

Pagina opties