Foutmelding bij overmaken van uw betaling?

Kreeg u van uw bank een melding dat uw betaling niet is gelukt?

Uw bank gebruikt een IBAN-naam controle. Dit gebeurt om fraude en foute betalingen te voorkomen. Uw bank herkent de naam Belastingsamenwerking Rivierenland. Ons rekeningnummer is NL90DEUT 031 98 66 939. Gebruikt u deze naam, dan lukt uw betaling.

Gebruikt uw bank geen IBAN-naam controle?

Dan krijgt u een melding om zelf te controleren of naam en rekeningnummer kloppen.

Uw betaling wordt niet geweigerd. 

Wij adviseren u om te controleren of gegevens in uw adresboek juist zijn

Pagina opties