Belangrijke informatie over uw belastingaanslag met datum 31-07-2019

Belangrijke informatie over uw belastingaanslag met datum 31-07-2019
U ontvangt deze belastingaanslag later dan normaal. Uw vorige belastingaanslagbiljet was mogelijk niet compleet. 

Bent u eigenaar van een pand?
U krijgt nu een belastingaanslagbiljet met eigenarenbelasting. Om deze belastingaanslag te berekenen hebben wij uw WOZ-waarde nodig. Wij hebben uw WOZ-waarde later dan normaal ontvangen van uw gemeente.
(Pop-up bsr.nl 31-07-2019)

Wilt u weten welke belastingaanslagen u eerder heeft gehad?
Via MijnBSR ziet u bij documenten al uw belastingaanslagbiljetten. Bij details ziet u welke belastingen voor u gelden. Op www.bsr.nl, onder de kop Belastingsoorten, vindt u waar de belastingen over gaan.

Ontving u eerder dit jaar een belastingaanslagbiljet?
Dan was dit belastingaanslagbiljet niet compleet. De zuiveringsheffing en watersysteemheffing betaalt u omdat u gebruiker bent. De watersysteemheffing voor inwoners geldt als u op 1 januari een woning in Waterschap Rivierenland bewoond. Verhuist u op 2 januari? Dan betaalt u deze belasting over het hele jaar. Het tarief is een vast bedrag van € 99,90.
 

Bent u eigenaar van een pand in de gemeente Vijfheerenlanden of in het gebied Alblasserwaard?
Dan staat op de belastingaanslag van juli 2019 ook de eigenarenbelasting voor de wegenheffing en watersysteemheffing. Dit kunt u zien door de WOZ-waarde die achter de heffingsregel staat. Voor deze belasting geldt een eigenaren- en een gebruikersdeel.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een belastingaanslagbiljet:

Pagina opties