Informatie over de toeslagaffaire

Ik ben (mogelijk) als gedupeerde betrokken in de toeslagaffaire. Wat betekent dit voor mijn belastingaanslag van BSR?
Er zijn een aantal opties mogelijk.  Hieronder leggen wij u kort uit wat dit betekent in uw situatie;

1)    U heeft uzelf aangemeld als gedupeerde ouder in de toeslagaffaire bij de Belastingdienst.
De Belastingdienst informeert ons over uw aanmelding. Wij verlenen u uitstel van betaling voor alle openstaande vorderingen van voor 31/12/2020. De belastingaanslag welke betrekking heeft op belastingjaar 2021 moet u wel betalen.

2)    De Belastingdienst heeft vastgesteld dat u een gedupeerde ouder bent in de toeslagaffaire.
De Belastingdienst informeert ons hierover. U krijgt kwijtschelding voor alle openstaande vorderingen van voor 31/12/2020. Heeft u in 2021 nog betaald op openstaande aanslagen van voor 31/12/2020 dan krijgt u dit bedrag van ons terug. 
Wij informeren u hierover per brief.

3)    De Belastingdienst heeft uw verzoek tot vaststelling als gedupeerde ouder in de toeslagaffaire afgewezen.
De Belastingdienst informeert ons hierover. Wij trekken uw uitstel van betaling in. De invordering van de openstaande aanslagen zal worden hervat. Heeft u moeite met betalen? Neem dan contact met ons op om een passende betalingsregeling te treffen.

Wij krijgen alle informatie rechtstreeks door van de Belastingdienst. U hoeft hiervoor zelf dus niets te doen. 
Heeft u toch nog vragen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur via telefoonnummer 0344-704704.

Pagina opties