Vanaf 01-01-2020 heeft de gemeente Vijfheerenlanden kwijtschelding in eigen beheer

Vanaf 1 januari 2020 stopt BSR met de kwijtschelding voor de gemeente Vijfheerenlanden. Vanaf die datum beheert de gemeente zelf de kwijtschelding.

Pagina opties