Dwanginvordering

Voorkom kosten en betaal op tijd

Op uw belastingaanslag staat voor welke datum u het bedrag moet betalen. Lukt het u niet om op tijd te betalen? Bel ons om een passende oplossing te bespreken. Voorkom daarmee onnodige kosten.

Aanmaning

Betaalt u niet op tijd en kreeg u geen uitstel van betaling, dan sturen wij u een aanmaning. De kosten van een aanmaning zijn minimaal € 8.-  en maximaal € 18,-.

U krijgt daarover een brief. Kreeg u de belastingaanslag in uw berichtenbox via MijnOverheid, dan krijgt u deze brief in uw berichtenbox.

Dwangbevel
Betaalt u na de aanmaning nog niet helemaal, dan wordt per post een dwangbevel aan u betekend. Hiervoor berekenen wij kosten. Het bedrag wat u moet betalen wordt dan flink hoger. Het minimale bedrag dat u extra moet betalen is € 46.-

Invorderingsmaatregelen
Als u na het dwangbevel nog niet helemaal betaalt, nemen wij invorderingsmaatregelen. Eén van die maatregelen is een loonvordering. Dit is een vordering op uw inkomen. Dit betekent dat uw werkgever of uitkeringsinstantie een gedeelte van uw loon of uitkering naar BSR overmaakt. Dit deel van het loon krijgt u dan niet. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken.

Deurwaarder
Het is ook mogelijk dat de deurwaarder bij u aanbelt. U moet dan direct het te laat betaalde bedrag betalen. Een deurwaarder kan ook beslag leggen op uw spullen.

Invorderingsrente
Deze rente berekenen wij over de periode tussen de datum waarop u de belastingaanslag uiterlijk moest betalen en de datum waarop u uiteindelijk de belastingaanslag helemaal betaalde. Kreeg u uitstel van betalingen of is er met u een betalingsregeling afgesproken? Ook dan berekenen wij invorderings-rente. Wij sturen u een brief als invorderingsrente geldt.

Pagina opties