Dwanginvordering

Als een belastingaanslag niet of niet volledig voor de laatste betaaltermijn is betaald, wordt de dwanginvordering ingezet. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Aanmaning

Wanneer de betaaltermijn van de belastingaanslag is verstreken en u heeft de aanslag niet of niet volledig betaald, krijgt u een aanmaning. De aanmaning is de eerste stap in de dwanginvordering. Voor het versturen van een aanmaning brengt BSR kosten in rekening. De kosten bedragen minimaal 7 euro.

Dwangbevel

Als u de aanmaning niet op tijd (binnen veertien dagen na dagtekening) betaalt, dan volgt er een dwangbevel. Ook hier zijn kosten aan verbonden. De kosten bedragen minimaal 40 euro.

Beslaglegging

Betaalt u niet binnen de termijn van het dwangbevel (binnen 2 dagen na dagtekening) dan kan worden overgegaan tot beslaglegging.

Pagina opties