Kwijtschelding per gemeente 2017

Waterschap Rivierenland waterschapsbelastingen (WSRL)

Waterssysteemheffing Ingezetenen € 83,81
Gebouwd Geen kwijtschelding
Ongebouwd Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Binnendijks Geen kwijtschelding
Buitendijks Geen kwijtschelding
Verontreiningingsheffing  Woning € 53,98 1 persoonshuishouden
€ 161,94 2 of meer persoonshuishouden
Bedrijven Geen kwijtschelding
Wegenheffing Ongebouwde onroerende zaken Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Gebouwde onroerende zaken Geen kwijtschelding

Gemeente Tiel

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing € 164,00 1 persoonshuishouden
€ 212,00 2 of meer persoonshuishouden
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 144,95
Aanbiedingen/ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente Culemborg

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing € 240,00
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 134,99
Aanbiedingen/ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente Maasdriel

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigenaar(in)direct aangesloten op riool € 172,03
Eigenaar perceel € 65,86
Gebruiker water > 400m3 Bedrag aanslag
Hondenbelasting 1e hond € 66,00
Vanaf 2e hond Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 134,99
Aanbiedingen/ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente Geldermalsen

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker € 324,00 tot 500 m3 waterverbruik
€ 486,00 tot 750 m3
Hondenbelasting 1e hond € 73,20
Vanaf 2e hond  € 103,20
Afvalstoffenheffing Basistarief € 134,99
Aanbiedingen/ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente Lingewaal

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing  Gebruiker € 303,00 tot 300 m3 waterverbruik
€ 455,00 tot 500 m3 waterverbruik
€ 606,00 tot 1.000 m3 waterverbruik
Afvalstoffenheffing Basistarief € 134,99
Aanbiedingen/ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente Neerijnen

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigenaar € 381,50
Gebruiker  € 0,00 tot 500 m3 waterverbruik
€ 381,50 501 tot 1.000 m3 waterverbruik
Afvalstoffenheffing Basistarief € 140,87
Aanbiedingen/ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente West Maas en Waal

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigenaar (in)direct aangesloten op riool € 268,00
Hondenbelasting 1e hond € 48,48
Vanaf 2e hond € 96,96
Forensenbelasting Geen kwijtschelding
Roerende woon- en bedrijfsruimten Woning   Bedrag aanslag
Afvalstoffenheffing Basistarief € 137,12
Aanbiedingen/ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente Zaltbommel

Afvalstoffenheffing  Basistarief 134,99
Aanbiedingen/ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen  Zie overzicht WSRL
AVRI  diftar 2016 vermeld op aanslag 2017
Eén soort gedurende 2016 Maximaal kwijtschelding Lager bedrag dan maximaal kwijtscheldingsbedrag?
140 liter restafvalcontainer € 45,50 Bedrag aanslag
240 liter restafvalcontainer € 0,00 Geen kwijtschelding
Verzamelcontainer  (60 liter afvalzak) € 42,00 Bedrag aanslag
Combinaties door verhuizing in 2016
Soort Soort Maximaal kwijtschelding Lager bedrag dan maximaal kwijtscheldingsbedrag?
140 liter restafvalcontainer Verzamelcontainer € 45,50 Bedrag aanslag
140 liter restafvalcontainer 240 liter restafvalcontainer € 45,50 Bedrag aanslag
Verzamelcontainer  240 liter restafvalcontainer € 42,00 Bedrag aanslag

Gemeente Wijk bij Duustede

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direcht aangesloten op riool € 224,30
Eigendom perceel € 87,57
Hondenbelasting 1e hond € 63,60
vanaf 2e hond € 103,56
Afvalstoffenheffing Basistarief € 195,76
Extra 140L restafval € 57,50
Extra 240L container € 97,88

Gemeente IJsselstein

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker  Bedrag aanslag
Hondenbelasting 1e hond € 45,00
Vanaf 2e hond Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 136,92 1 persoonshuishouden
Basistarief € 263,52 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 92,76
Bedrijfsinvesteringszone  Niet woning Geen kwijtschelding

Gemeente Montfoort

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker € 225,00
Afvalstoffenheffing Basistarief € 134,28 1 persoonshuishouden
€ 218,16 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 90,00
Extra GFT container € 0,00
Roerende woon- en bedrijfsruimten Woonruimte Bedrag aanslag
Bedrijfsruimte  Geen kwijtschelding

Pagina opties