Kwijtschelding per gemeente 2018

Waterschap Rivierenland waterschapsbelastingen (WSRL)

Waterssysteemheffing Ingezetenen € 86,58
Gebouwd Geen kwijtschelding
Ongebouwd Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Binnendijks Geen kwijtschelding
Buitendijks Geen kwijtschelding
Verontreiningingsheffing  Woning € 53,74 1 persoonshuishouden
€ 161,22 2 of meer persoonshuishouden
Bedrijven Geen kwijtschelding
Wegenheffing Ongebouwde onroerende zaken Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Gebouwde onroerende zaken Geen kwijtschelding

Gemeente Tiel

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing € 181,18 1 persoonshuishouden
€ 233,52 2 of meer persoonshuishouden
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 145,99
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente Culemborg

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing € 242,00
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 139,02
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente Maasdriel

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigenaar(in)direct aangesloten op riool € 172,03
Eigenaar perceel € 65,86
Gebruiker water > 400m3 Bedrag aanslag
Hondenbelasting 1e hond € 67,08
Vanaf 2e hond Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 139,02
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente Geldermalsen

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker € 324,00 tot 500 m3 waterverbruik
€ 486,00 tot 750 m3
Hondenbelasting 1e hond € 74,40
Vanaf 2e hond  € 105,00
Afvalstoffenheffing Basistarief € 136,00
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente Lingewaal

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing  Gebruiker € 318,00 tot 300 m3 waterverbruik
€ 477,00 tot 500 m3 waterverbruik
€ 636,00 tot 1.000 m3 waterverbruik
Afvalstoffenheffing Basistarief € 139,02
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente Neerijnen

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigenaar € 381,50
Gebruiker  € 0,00 tot 500 m3 waterverbruik
€ 381,50 501 tot 1.000 m3 waterverbruik
Afvalstoffenheffing Basistarief € 145,20
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente West Maas en Waal

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigenaar (in)direct aangesloten op riool € 273,00
Hondenbelasting 1e hond € 15,90
Vanaf 2e hond € 31,80
Forensenbelasting Geen kwijtschelding
Roerende woon- en bedrijfsruimten Woning   Bedrag aanslag
Afvalstoffenheffing Basistarief € 141,06
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente Zaltbommel

Afvalstoffenheffing  Basistarief 139,02
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen  Zie overzicht WSRL
AVRI  diftar 2017 vermeld op aanslag 2018
Eén soort gedurende 2017 Maximaal kwijtschelding Lager bedrag dan maximaal kwijtscheldingsbedrag?
140 liter restafvalcontainer € 45,50 Bedrag aanslag
240 liter restafvalcontainer € 0,00 Geen kwijtschelding
Verzamelcontainer  (60 liter afvalzak) € 42,00 Bedrag aanslag
Combinaties door verhuizing in 2017
Soort Soort Maximaal kwijtschelding Lager bedrag dan maximaal kwijtscheldingsbedrag?
140 liter restafvalcontainer Verzamelcontainer € 45,50 Bedrag aanslag
140 liter restafvalcontainer 240 liter restafvalcontainer € 45,50 Bedrag aanslag
Verzamelcontainer  240 liter restafvalcontainer € 42,00 Bedrag aanslag

Gemeente Wijk bij Duustede

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direct aangesloten op riool € 226,54
Eigendom perceel € 88,45
Hondenbelasting 1e hond € 64,20
vanaf 2e hond € 104,64
Afvalstoffenheffing Basistarief € 193,29
Extra 140L restafval € 57,00
Extra 240L container € 96,65

Gemeente IJsselstein

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker  Bedrag aanslag
Hondenbelasting 1e hond € 45,72
Vanaf 2e hond Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 139,80 1 persoonshuishouden
Basistarief € 269,04 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 94,70
Bedrijfsinvesteringszone  Niet woning Geen kwijtschelding

Gemeente Montfoort

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker € 228,00
Afvalstoffenheffing Basistarief € 136,00 1 persoonshuishouden
€ 221,00 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 91,00
Extra GFT container € 0,00
Elke derde en volgende GFT container, per container € 91,00
Roerende woon- en bedrijfsruimten Woonruimte Bedrag aanslag
Bedrijfsruimte  Geen kwijtschelding

Pagina opties