Kwijtschelding per gemeente 2019

Waterschap Rivierenland waterschapsbelastingen (WSRL)

Waterssysteemheffing Ingezetenen € 99,90
Gebouwd Geen kwijtschelding
Ongebouwd Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Binnendijks Geen kwijtschelding
Buitendijks Geen kwijtschelding
Verontreiningingsheffing  Woning € 54,00 1 persoonshuishouden
€ 162,00 2 of meer persoonshuishouden
Bedrijven Geen kwijtschelding
Wegenheffing Ongebouwde onroerende zaken Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Gebouwde onroerende zaken Geen kwijtschelding

Gemeente Tiel

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing € 183,72 1 persoonshuishouden
€ 236,79 2 of meer persoonshuishouden
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 179,13
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente Culemborg

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing € 242,00
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 172,09
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente Maasdriel

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigenaar(in)direct aangesloten op riool € 172,03
Eigenaar perceel € 65,86
Gebruiker water > 400m3 Bedrag aanslag
Hondenbelasting 1e hond € 67,08
Vanaf 2e hond Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 172,06
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente West Betuwe

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Geldermalsen en Lingewaal Gebruiker € 333,00 tot 500 m3 waterverbruik
€ 497,20 tot 750 m3
Rioolheffing Neerijnen Eigenaar € 121,80
Gebruiker  € 211,20 tot 500 m3 waterverbruik
€ 390,25 501 tot 1.000 m3 waterverbruik
Afvalstoffenheffing Basistarief € 178,83
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente West Maas en Waal

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigenaar (in)direct aangesloten op riool € 276,00
Hondenbelasting 1e hond € 18,50
Vanaf 2e hond € 37,00
Forensenbelasting Geen kwijtschelding
Roerende woon- en bedrijfsruimten Woning   Bedrag aanslag
Afvalstoffenheffing Basistarief € 175,08
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente Zaltbommel

Afvalstoffenheffing  Basistarief 172,11
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen  Zie overzicht WSRL
AVRI diftar 2018 vermeld op de aanslag 2019
Eén soort gedurende 2018 Maximaal kwijtschelding Lager bedrag dan maxiaal kwijtscheldingsbedrag?
140 liter restafvalcontainer € 40,80 Bedrag aanslag
240 liter restafvalcontainer € 0,00 Geen kwijtschelding
Verzamelcontainer  (60 liter afvalzak) € 49,00 Bedrag aanslag
Combinaties door verhuizing in 2018
Soort Soort Maximaal kwijtschelding Lager bedrag dan maximaal kwijtscheldingsbedrag?
140 liter restafvalcontainer Verzamelcontainer € 49,00 Bedrag aanslag
140 liter restafvalcontainer 240 liter restafvalcontainer € 40,80 Bedrag aanslag
Verzamelcontainer  240 liter restafvalcontainer € 49,00 Bedrag aanslag

Gemeente Wijk bij Duustede

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direct aangesloten op riool € 236,39
Eigendom perceel € 92,29
Hondenbelasting 1e hond € 65,64
vanaf 2e hond € 108,00
Afvalstoffenheffing Basistarief € 204,89
Extra 140L restafval € 59,76
Extra 240L container € 102,45
Ondergrondse meer dan 156 aanbiedingen € 0,66 Per aanbieding vanaf 157 aanbiedingen

Gemeente IJsselstein

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker  Bedrag aanslag
Hondenbelasting 1e hond € 46,80
Vanaf 2e hond Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 153,60 1 persoonshuishouden
Basistarief € 295,56 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 104,04
Bedrijfsinvesteringszone  Niet woning Geen kwijtschelding

Gemeente Montfoort

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker € 228,00
Afvalstoffenheffing Basistarief € 152,00 1 persoonshuishouden
€ 248,00 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 102,00
Extra GFT container € 0,00
Elke derde en volgende GFT container € 102,00
Roerende woon- en bedrijfsruimten Woonruimte Bedrag aanslag
Bedrijfsruimte  Geen kwijtschelding

Pagina opties