Kwijtschelding per gemeente 2020

Waterschap Rivierenland waterschapsbelastingen (WSRL)

Waterssysteemheffing Ingezetenen € 110,33
Gebouwd Geen kwijtschelding
Ongebouwd Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Binnendijks Geen kwijtschelding
Buitendijks Geen kwijtschelding
Verontreiningingsheffing  Woning € 54,98 1 persoonshuishouden
€ 164,94 2 of meer persoonshuishouden
Bedrijven Geen kwijtschelding
Wegenheffing Ongebouwde onroerenede zaken Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Gebouwde onroerende zaken Geen kwijtschelding

Gemeente Tiel

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing € 174,00 1 persoonshuishouden
€ 225,00 2 of meer persoonshuishouden
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 211,00 Voor toeslagen van zwerf-, medisch of incontinentieafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente Culemborg

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing € 244,00
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 211,00 Voor de toeslag van zwerfafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente Maasdriel

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direct aangesloten op riool € 172,03
Eigendom perceel € 65,86
Gebruik water > 400m3 Bedrag aanslag
Hondenbelasting 1e hond € 37,08
Vanaf 2e hond Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 211,00 Voor de toeslag van zwerfafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente West Betuwe

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker € 345,00 tot 500 m3 waterverbruik
€ 517,50 tot 750 m3
Afvalstoffenheffing Basistarief € 211,00 Voor toeslagen van zwerfafval en de extra inzameling van  groente- fruit- en tuinafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente West Maas en Waal

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direct aangesloten op riool € 270,00
Hondenbelasting 1e hond € 18,59
vanaf 2e hond € 37,19
Forensenbelasting Geen kwijtschelding
Roerende woon- en bedrijfsruimten woning   Bedrag aanslag
Afvalstoffenheffing Basistarief € 211,00 Voor toeslagen van zwerf-, medisch of incontinentieafval en extra inzameling groente- fruit en tuinafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente Zaltbommel

Afvalstoffenheffing  Basistarief € 211,00 Voor de toeslag van zwerfafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen  Zie overzicht WSRL
Gemeente Buren
Afvalstoffenheffing  Basistarief € 211,00 Voor de toeslag van zwerfafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ ledigingen Zie overzicht AVRI
Waterschapsbelastingen  Zie overzicht WSRL

AVRI diftar 2019 vermeld op aanslag 2020

Eén soort gedurende 2019 Maximaal kwijtschelding Lager bedrag dan maxiaal kwijtscheldingsbedrag?
140 liter restafvalcontainer € 46,70 Bedrag aanslag
240 liter restafvalcontainer € 0,00 Geen kwijtschelding
Verzamelcontainer tot 1 juli 2019 (60 liter afvalzak) € 56,00 Bedrag aanslag
Verzamelcontainer vanaf 1 juli 2019 laagbouw (30 liter afvalzak) € 35,00 Bedrag aanslag
Verzamelcontainer vanaf 1 juli 2019 hoogbouw (30 liter afvalzak) € 28,00 Bedrag aanslag
Combinaties door wisseling per 1 juli 2019 of verhuizing
Soort Soort Maximaal kwijtschelding Lager bedrag dan maximaal kwijtscheldingsbedrag?
140 liter restafvalcontainer Verzamelcontainer na 1 juli  € 46,70 Bedrag aanslag
240 liter restafvalcontainer Verzamelcontainer na 1 juli 2019 laagbouw (30 liter afvalzak) € 35,00 Bedrag aanslag
240 liter restafvalcontainer Verzamelcontainer na 1 juli 2019 hoogbouw (30 liter afvalzak) € 28,00 Bedrag aanslag
Verzamelcontainer voor 1 juli 2019 verzamelcontainer na 1 juli  € 56,00 Bedrag aanslag
Verzamelcontainer voor 1 juli 2019 140 liter restafvalcontainer € 56,00 Bedrag aanslag
Verzamelcontainer voor 1 juli 2019 240 liter restafvalcontainer € 56,00 Bedrag aanslag
240 liter restafvalcontainer 140 liter restafvalcontainer € 46,70 Bedrag aanslag

Gemeente Wijk bij Duustede

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direcht aangesloten op riool € 218,78
Eigendom perceel € 85,37
Hondenbelasting 1e hond € 66,60
vanaf 2e hond € 109,60
Afvalstoffenheffing Basistarief € 252,00
Extra minicontainer € 126,00
Ondergrondse meer dan 156 aanbiedingen € 0,81 Per aanbieding vanaf 157 aanbiedingen

Gemeente IJsselstein

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker  Bedrag aanslag
Hondenbelasting 1e hond € 47,52
Vanaf 2e hond Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 168,48 1 persoonshuishouden
Basistarief € 324,24 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 105,10
Bedrijfsinvesteringszone  Niet woning Geen kwijtschelding

Gemeente Montfoort

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker € 241,00
Afvalstoffenheffing Basistarief € 168,00 1 persoonshuidhouden
€ 274,00 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 113,00
Extra GFT container € 0,00
Elke derde en volgende GFT container € 113,00
Roerende woon- en bedrijfsruimten Woonruimte Bedrag aanslag
Bedrijfsruimte  Geen kwijtschelding

Pagina opties