Kwijtschelding per gemeente 2021

Waterschap Rivierenland waterschapsbelastingen (WSRL)

Watersysteemheffing Ingezetenen € 113,96
Gebouwd Geen kwijtschelding
Ongebouwd Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Binnendijks Geen kwijtschelding
Buitendijks Geen kwijtschelding
Verontreiningingsheffing  Woning € 56,67 1 persoonshuishouden
€ 170,01 2 of meer persoonshuishouden
Bedrijven Geen kwijtschelding
Wegenheffing Ongebouwde onroerende zaken Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Gebouwde onroerende zaken Geen kwijtschelding

Gemeente Tiel

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing € 176,96 1 persoonshuishouden
€ 228,86 2 of meer persoonshuishouden
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 270,00 Voor toeslagen van zwerf-, medisch of incontinentieafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 42,00
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente Culemborg

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing € 246,00
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 270,00 Voor de toeslag van zwerfafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 42,00
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente Maasdriel

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direct aangesloten op riool € 172,03
Eigendom perceel € 65,86
Gebruik water > 400m3 Bedrag aanslag
Hondenbelasting 1e hond € 37,64
Vanaf 2e hond Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 270,00 Voor de toeslag van zwerfafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 42,00
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente West Betuwe

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker € 361,00 tot 500 m3 waterverbruik
€ 541,50 tot 750 m3
Afvalstoffenheffing Basistarief € 270,00 Voor toeslagen van zwerfafval en de extra inzameling van  groente- fruit- en tuinafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 42,00
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding

Gemeente West Maas en Waal

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direct aangesloten op riool € 270,00
Hondenbelasting 1e hond € 36,00
vanaf 2e hond € 72,00
Forensenbelasting Geen kwijtschelding
Roerende woon- en bedrijfsruimten woning   Bedrag aanslag
Afvalstoffenheffing Basistarief € 270,00 Voor toeslagen van zwerf-, medisch of incontinentieafval en extra inzameling groente- fruit en tuinafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 42,00
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Gemeente Zaltbommel

Afvalstoffenheffing  Basistarief € 270,00 Voor de toeslag van zwerfafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 42,00
Waterschapsbelastingen  Zie overzicht WSRL

Gemeente Buren

Afvalstoffenheffing  Basistarief € 270,00 Voor de toeslag van zwerfafval wordt geen kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 42,00
Waterschapsbelastingen  Zie overzicht WSRL

AVRI diftar 2020 vermeld op aanslag 2021

Soort Maximaal kwijtschelding Lager bedrag dan maximaal kwijtscheldingsbedrag?
140 liter restafvalcontainer € 42,00 Bedrag aanslag
240 liter restafvalcontainer € 42,00 Bedrag aanslag
Verzamelcontainer  € 42,00 Bedrag aanslag

Wijk bij Duurstede

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direct aangesloten op riool € 220,87
Eigendom perceel € 86,19
Hondenbelasting 1e hond € 67,60
vanaf 2e hond € 111,25
Afvalstoffenheffing Basistarief € 263,00
Extra minicontainer € 131,50
Aanbiedingen / Ledigingen Bedrag aanslag

IJsselstein

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker  Bedrag aanslag
Hondenbelasting 1e hond € 35,76
Vanaf 2e hond Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 189,60 1 persoonshuishouden
Basistarief € 364,92 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 118,25
Bedrijfsinvesteringszone  Niet woning Geen kwijtschelding

Montfoort

Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker € 255,00
Afvalstoffenheffing Basistarief € 205,00 1 persoonshuishouden
€ 335,00 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 138,00
Extra GFT container € 0,00
Elke derde en volgende GFT container € 138,00
Roerende woon- en bedrijfsruimten Woonruimte Bedrag aanslag
Bedrijfsruimte  Geen kwijtschelding

Pagina opties