Sluit venster x

Stijging WOZ-waarden

Wij gaan in 2023 uit van de waarde van uw woning of bedrijfspand op 1 januari 2022. Toen was de huizenmarkt oververhit, met hoge verkoopprijzen. Dit kan een oorzaak voor een stijging van de WOZ-waarde zijn.

Een heldere uitleg staat op de website van de Waarderingskamer: Animatiefilm: waarom stijgt mijn WOZ-waarde? - Waarderingskamer

Let op! In het filmpje gaat het over de gemeente maar dit werk wordt voor uw gemeente gedaan door BSR. Een bezwaar indienen kan digitaal via MijnBSR. U hoeft daarvoor geen contact op te nemen met uw gemeente.


Meer informatie over de WOZ-waarde vindt u hier 

Kwijtschelding per gemeente 2022

Waterschap Rivierenland waterschapsbelastingen (WSRL)
Watersysteemheffing Ingezetenen € 117,96
Watersysteemheffing Gebouwd Geen kwijtschelding
Ongebouwd Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Binnendijks Geen kwijtschelding
Buitendijks Geen kwijtschelding
Verontreiningingsheffing  Woning € 59,39 1 persoonshuidhouden
€ 178,17 2 of meer persoonshuishouden
Bedrijven Geen kwijtschelding
Wegenheffing Ongebouwde onroerenede zaken Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Gebouwde onroerende zaken Geen kwijtschelding
Gemeente Tiel
Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag mits geen overwaarde
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing € 175,35 1 persoonshuidhouden
€ 226,80 2 of meer persoonshuishouden
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief incl. toeslagen  € 292,61 Voor toeslagen van zwerf-, medisch of incontinentieafval wordt vanaf 2022 wel kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 30,40
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding
Gemeente Culemborg
Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag mits geen overwaarde
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing € 246,00
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief incl toeslagen  € 282,40 Voor de toeslag van zwerfafval wordt vanaf 2022 wel kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 30,40 Of bedrag op de aanslag als deze lager is
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Gemeente Maasdriel
Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag mits geen overwaarde
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direcht aangesloten op riool € 172,03 mits geen overwaarde              
Eigendom perceel € 65,86 mits geen overwaarde
Gebruik woning  Bedrag aanslag tot 500m3 wordt dit niet geheven, dus 'normaal' huishouden heeft geen rioolrecht gebruikers. 
Hondenbelasting 1e hond € 38,31
Vanaf 2e hond Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief incl toeslagen  € 282,40 Voor de toeslag van zwerfafval wordt vanaf 2022 wel kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 30,40
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Gemeente West Betuwe
Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag mits geen overwaarde
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker € 377,00 tot 500 m3 waterverbruik              x
€ 565,50 tot 750 m3                      x
Bedrag aanslag Als het waterverbruik hoger is dan 750m3 wordt dit per einheid van 50m3 verhoogt met 37,70
Afvalstoffenheffing Basistarief incl toeslagen  € 297,10 Voor toeslagen van zwerfafval en de extra inzameling van  groente- fruit- en tuinafval wordt vanaf 2022 wel  kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 30,40
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding
Gemeente West Maas en Waal
Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag mits geen overwaarde 
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direcht aangesloten op riool € 270,00 mits geen overwaarde 
Hondenbelasting 1e hond € 36,18
vanaf 2e hond € 72,36
Forensenbelasting Geen kwijtschelding
Roerende woon- en bedrijfsruimten woning   Bedrag aanslag bedrijfsruimte niet
Afvalstoffenheffing Basistarief incl toeslagen  € 292,43 Voor toeslagen van zwerf-, medisch of incontinentieafval en extra inzameling groente- fruit en tuinafval wordt vanaf 2022 wel kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 30,40
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Gemeente Zaltbommel
Afvalstoffenheffing  Basistarief incl. toeslagen  € 288,35 Voor de toeslag van zwerfafval wordt vanaf 2022 wel kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 30,40
Waterschapsbelastingen  Zie overzicht WSRL
Gemeente Buren
Afvalstoffenheffing  Basistarief incl toeslagen  € 282,40 Voor de toeslag van zwerfafval wordt vanaf 2022 wel kwijtschelding verleend
Aanbiedingen/ledigingen € 30,40
Waterschapsbelastingen  Zie overzicht WSRL
AVRI diftar 2021 vermeld op aanslag 2022
Soort Maximaal kwijtschelding Lager bedrag dan maximaal kwijtscheldingsbedrag?
140 liter restafvalcontainer € 30,40 Bedrag aanslag
240 liter restafvalcontainer € 30,40 Bedrag aanslag
Verzamelcontainer  € 30,40 Bedrag aanslag
Gemeente Wijk bij Duurstede
Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslag mits geen overwaarde 
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direcht aangesloten op riool € 225,07 mits geen overwaarde 
Eigendom perceel € 87,83 mits geen overwaarde 
Afvalstoffenheffing Basistarief € 234,00
Extra minicontainer € 117,00
Aanbiedingen / Ledigingen € 40,00
Gemeente IJsselstein
Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag mits geen overwaarde
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker  Bedrag aanslag
Hondenbelasting 1e hond € 25,45
Vanaf 2e hond Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 204,00 1 persoonshuidhouden
Basistarief € 392,65 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 127,25
Bedrijfsinvesteringszone  Niet woning Geen kwijtschelding
Gemeente Montfoort
Onroerende-zaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslag mits geen overwaarde
Onroerende-zaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker € 269,00
Afvalstoffenheffing Basistarief € 229,00 1 persoonshuidhouden
€ 374,00 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 154,00
Extra GFT container € 0,00
Elke derde en volgende GFT container € 154,00
Roerende woon- en bedrijfsruimten Woonruimte Bedrag aanslag
Bedrijfsruimte  Geen kwijtschelding
Gemeente Neder-Betuwe
Afvalstoffenheffing Basistarief incl. toeslagen € 284,83 Voor de toeslag van zwerfafval wordt vanaf 2022 wel kwijtschelding verleend.
Aanbiedingen/ledigingen € 30,40
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL

Pagina opties