Kwijtschelding per gemeente 2023

Waterschap Rivierenland waterschapsbelastingen (WSRL)
Watersysteemheffing Ingezetenen € 123,46
Watersysteemheffing Gebouwd Geen kwijtschelding
Ongebouwd Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Binnendijks Geen kwijtschelding
Buitendijks Geen kwijtschelding
Verontreinigingsheffing Woning € 65,68 1 persoonshuishouden
€ 197,04 2 of meer persoonshuishouden
Bedrijven Geen kwijtschelding
Wegenheffing Ongebouwde onroerende zaken Geen kwijtschelding
Natuurterreinen Geen kwijtschelding
Gebouwde onroerende zaken Geen kwijtschelding
Gemeente Tiel
Onroerendezaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslagbiljet Mits geen overwaarde
Onroerendezaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Woning   € 180,50 Woning met max verbrruik 500m3
Niet woning Geen kwijtschelding
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief inclusief toeslagen  € 305,62 Inclusief toeslagen hoofdstuk 6 en 7 tarievenblad
Aanbiedingen/ledigingen € 30,00
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding
Gemeente Culemborg
Onroerendezaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslagbiljet Mits geen overwaarde
Onroerendezaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing € 185,00
Hondenbelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 295,50
Aanbiedingen/ledigingen € 30,00
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Gemeente Maasdriel
Onroerendezaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslagbiljet Mits geen overwaarde
Onroerendezaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom perceel € 238,00 Mits geen overwaarde              
Gebruik woning  Bedrag aanslagbiljet (verschillende tariefschijven: tot 200 m3 € 0,30 per m3, 201 - 1000 € 0,40, 1001 - 5000 € 0,44 per m3, vanaf 5001 € 0,48 per m3)
Hondenbelasting 1e Hond € 41,00
Vanaf 2e hond Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 295,50
Aanbiedingen/ledigingen € 30,00
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Gemeente West Betuwe
Onroerendezaakbelasting eigenaren woning   Bedrag aanslagbiljet Mits geen overwaarde
Onroerendezaakbelasting gebruikers niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker € 417,00 Tot 500 m3 waterverbruik              x
Rioolheffing grootverbruik € 626,00 Tot 750 m3                      x
Rioolheffing grootverbruik € 626,00 751 - 3000 m3 plus verhoging voor elke volle eenheid van 50m3 boven de 750m3. Per eenheid  € 41,70
Rioolheffing grootverbruik Bedrag aanslagbiljet Als het waterverbruik hoger is dan 3000 m3 wordt dit per eenheid van 50m3 verhoogt met 41,70
Afvalstoffenheffing Basistarief € 295,71
Aanbiedingen/ledigingen € 30,00
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Reclamebelasting Geen kwijtschelding
Gemeente West Maas en Waal
Onroerendezaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslagbiljet Mits geen overwaarde 
Onroerendezaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direct aangesloten op riool € 272,70 Mits geen overwaarde 
Hondenbelasting 1e Hond € 36,36
Vanaf 2e hond € 72,72
Forensenbelasting Geen kwijtschelding
Roerende woon- en bedrijfsruimten Woning   Bedrag aanslagbiljet Bedrijfsruimte niet
Reclamebelasting Geen kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Basistarief € 293,00
Aanbiedingen/ledigingen € 30,00
Waterschapsbelastingen Zie overzicht WSRL
Gemeente Zaltbommel
Afvalstoffenheffing  Basistarief € 300,81
Aanbiedingen/ledigingen € 30,00
Waterschapsbelastingen  Zie overzicht WSRL
Gemeente Buren
Afvalstoffenheffing  Basistarief € 295,50
Aanbiedingen/ledigingen € 30,00
Waterschapsbelastingen  Zie overzicht WSRL
Gemeente Neder Betuwe
Afvalstoffenheffing  Basistarief € 297,19
Aanbiedingen/ledigingen € 30,00
Waterschapsbelastingen  Zie overzicht WSRL
AVRI diftar 2022 vermeld op aanslag 2023
Soort Maximaal kwijtschelding Lager bedrag dan maximaal kwijtscheldingsbedrag?
140 liter restafvalcontainer € 30,00 Bedrag aanslagbiljet
240 liter restafvalcontainer € 30,00 Bedrag aanslagbiljet
Verzamelcontainer  € 30,00 Bedrag aanslagbiljet
Gemeente Wijk bij Duurstede
Onroerendezaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslagbiljet Mits geen overwaarde 
Onroerendezaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Eigendom (in)direct aangesloten op riool € 238,12 Mits geen overwaarde 
Eigendom perceel (geen aansluiting waternet en geen lozing) € 92,92 Mits geen overwaarde 
Afvalstoffenheffing Basistarief € 249,00
Extra minicontainer Geen kwijtschelding
Aanbiedingen / Ledigingen € 40,00 Tarief op grond van: 5 x lediging 240 liter restafval container € 8,00
Gemeente IJsselstein
Onroerendezaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslagbiljet Mits geen overwaarde
Onroerendezaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker één-persoonshuishouden € 142,04
Gebruiker meer-persoonshuishouden € 298,70
Afvalstoffenheffing Basistarief € 232,61 1 persoonshuishouden
Basistarief € 447,72 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 131,00
Bedrijfsinvesteringszone  Niet woning Geen kwijtschelding
Gemeente Montfoort
Onroerendezaakbelasting eigenaren Woning   Bedrag aanslagbiljet Mits geen overwaarde
Onroerendezaakbelasting gebruikers Niet-woning Geen kwijtschelding
Rioolheffing Gebruiker € 297,00
Afvalstoffenheffing Basistarief € 244,00 1 persoonshuishouden
€ 398,00 2 of meer persoonshuishouden
Extra restafval container € 164,00
Extra GFT container € 0,00
Elke derde en volgende GFT container € 164,00
Roerende woon- en bedrijfsruimten Woonruimte Bedrag aanslagbiljet
Bedrijfsruimte  Geen kwijtschelding

Pagina opties