Kwijtschelding

Algemene informatie

Indien u uw aanslag gemeente- en/of waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan heeft u de mogelijkheid om hier kwijtschelding voor aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). U dient er tevens rekening mee te houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend kan worden.

Heeft u:

  • een minimum inkomen
  • geen vermogen (geen tegoeden op lopende rekening en spaarrekeningen)
  • geen eigen woning, tenzij de hypotheek hoger is dan de WOZ-waarde
  • geen voertuig dat meer waard is dan € 2269,-.

Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen.

De behandeltijd bij ondernemers van een kwijtscheldingsverzoek duurt langere tijd omdat eerst de beschikking van de belastingdienst over de aangifte van het belastingjaar wordt afgewacht. Een kwijtscheldingsverzoek dat in 2022 wordt aangevraagd kan pas worden behandeld in de tweede helft van 2023, nadat er aangifte bij de Rijksbelastingdienst is gedaan. 

Let op: voeg bij uw aanvraag kwijtschelding bankafschriften toe. Zonder bankafschriften behandelen wij uw aanvraag niet. Stuur ons bankafschriften van alle bankrekeningen. Wij vragen bankschriften over 1 maand. Het gaat om de hele maand voor uw kwijtscheldingsaanvraag. Bijvoorbeeld: u vraagt kwijtschelding aan op 3 maart. Dan stuurt u bankafschriften over de periode 1 februari tot en met 28 februari.
 

Heeft u kwijtschelding aangevraagd? 

Dan krijgt u altijd een ontvangstbevestiging. Uw kwijtscheldingsverzoek is dan in behandeling. Zolang uw kwijtscheldingsaanvraag in behandeling is, hoeft u niet te betalen.
 

Wanneer krijgt u een volgend bericht?

Wij laten eerst een controle doen op beschikbare gegevens. 
Bij de controle wordt gekeken naar gegevens van de belastingdienst, het UWV en de RDW. Dit noemen wij automatische toetsing.
 

Er zijn 2 mogelijkheden: 


•    Krijgt BSR toestemming voor kwijtschelding na controle?

Dan krijgt u binnen 90 dagen een brief. Daarin u leest waarvoor u kwijtschelding krijgt. 
 

•    Krijgt BSR geen toestemming? 

Dan is er een belemmering. Dit betekent dat de toestemming voor automatische kwijtschelding is tegengehouden.
Wij moeten dan zelf berekenen of kwijtschelding lukt. Soms hebben wij daarom extra informatie van u nodig. Dan krijgt u daarover een brief. 
 

Een beslissing duurt dan langer dan 90 dagen.

U hoeft niets te doen. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te informeren. 
 

Kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen via MijnBSR.
 

Naar MijnBSR


Maximale bedragen kwijtschelding per gemeente

Heeft u geen DigiD, neem dan contact met ons op via 0344 - 704 704.

Pagina opties