Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen, dan kunt u kwijtschelding voor uw belastingen aanvragen.
Wij kijken naar uw inkomen(s) en vaste lasten. Bijvoorbeeld naar het bedrag van huur en zorgpremie. Ook kijken wij of u genoeg geld of spullen heeft om te betalen. Bijvoorbeeld een eigen huis of een auto met een waarde boven de €3.350,-. Wij houden rekening met eventuele schulden bij de Belastingdienst. Met overige schulden wordt geen rekening gehouden. Niet voor alle belastingsoorten wordt kwijtschelding verleend.

Een verzoek tot kwijtschelding aanvragen kan als u:

  • een minimum inkomen heeft;
  • minimale bedragen op lopende rekening en spaarrekeningen heeft. Dit geldt niet voor het bedrag wat u kreeg voor energietoeslag;
  • geen eigen woning heeft. Tenzij het bedrag van de hypotheek hoger is dan de WOZ-waarde van uw woning;
  • geen auto heeft of wanneer de auto minder waard is dan € 3.350,-

Op basis van deze gegevens beoordelen wij of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.


Kostendeler

Heeft u medebewoners van 27 jaar of ouder dan kunt u kostendeler zijn en gelden er aanvullende regels. In die gevallen is er een andere berekening van toepassing, omdat u de kosten van een woning kunt delen met de medebewoners.


Extra vrijstelling vermogen

Omdat BSR zich beseft dat het hebben van een financiële buffer van groot belang is, maken wij gebruik van een extra vrijgesteld bedrag waardoor uw vermogen op uw bankrekening hoger mag zijn en u mogelijk toch nog in aanmerking komt voor kwijtschelding. Wij hanteren een extra vrijgesteld bedrag voor een echtpaar van € 2.000,-, voor een alleenstaande ouder een bedrag van € 1.800,- en voor een alleenstaande € 1.500,-.


Kwijtschelding aanvragen
Dit regelt u via MijnBSR. U beantwoord de vragen. Maak voordat u het aanvraagformulier invult een rekeningoverzicht van al uw bankrekeningen van één hele maand. Vraagt u bijvoorbeeld op 4 maart kwijtschelding aan, dan stuurt u een overzicht van de hele maand februari mee. Het begin- en eind bedrag moet zichtbaar zijn op dit overzicht.

Naar MijnBSR

Lukt het niet om digitaal kwijtschelding aan te vragen? Bel ons, dan sturen wij u een aanvraagformulier per post. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur via telefoonnummer (0344) 704 704.

Wij sturen u een brief waarin staat dat wij uw aanvraag kwijtschelding ontvingen
Daarna laten wij uw gegevens controleren. Dit noemen wij een automatische toetsing. Hierna zijn er 2 mogelijkheden:

  • BSR kan u na een controle direct kwijtschelding geven. Dan krijgt u binnen 90 dagen een brief. Daarin leest u voor welke bedragen wij u kwijtschelding hebben gegeven. 
  • BSR kan u na een controle geen kwijtschelding geven. Dan is er een belemmering. Dit betekent dat u geen recht heeft op kwijtschelding op basis van automatische toetsing.

Wij moeten dan zelf uitrekenen of kwijtschelding voor u mogelijk is. Een beslissing duurt dan langer dan 90 dagen. Als het nodig is sturen wij u een brief waarin wij u om extra informatie vragen. Zolang wij geen beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag sturen, hoeft u niet te betalen.

Wij sturen u per post een brief wanneer wij een beslissing op uw aanvraag kwijtschelding nemen
Wij mogen niet altijd alle belastingsoorten kwijtschelden. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfsbelastingen. Bij ondernemers duurt een beslissing kwijtschelding altijd langer dan 90 dagen. Wij behandelen de aanvraag kwijtschelding nadat u aangifte bij de belasting deed.  Wij adviseren u wel om geld te reserveren totdat duidelijk is of u kwijtschelding krijgt. 

Maximale bedragen kwijtschelding per gemeente

Pagina opties