Maximale bedragen kwijtschelding per gemeente

Op het overzicht ziet u wat het maximale bedrag is dat u aan kwijtschelding krijgt. De hoogte van deze bedragen verschillen per gemeente, per jaar. Voor het juiste bedrag aan kwijtschelding kijkt u bij uw gemeente bij het betreffende belastingjaar. U ziet vervolgens per belastingsoort het maximale bedrag aan kwijtschelding.
 

Is het aanslagbedrag lager dan het maximale bedrag kwijtschelding? Dan is dit voor u het maximale bedrag aan kwijtschelding.
 

Klik hieronder om de bedragen per jaar in te zien.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Pagina opties