Sluit venster x

Heeft u uw belastingaanslag over het jaar 2020 nog niet ontvangen? Of kreeg u uw belastingaanslag later dan u bent gewend? BSR stuurt het hele jaar belastingaanslagen. Vooraf controleren wij of onze bestanden kloppen. Wij kijken of belastingen compleet zijn. Ook controleren wij de tarieven van belastingen. Zien wij dat er iets ontbreekt of niet klopt? Dan wachten wij met het versturen van uw belastingaanslag. U krijgt dan uw belastingaanslag later in het jaar. 

Klik hier voor actuele informatie.

Missie & Visie

Missie

BSR helpt publieke organisaties in Nederland bij het juist en klantgericht heffen en innen van lokale belastingen inclusief uitvoering van de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken), WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken) en BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen).

Vanuit een maximale inzet en betrokkenheid spelen wij onderscheidend in op de sterk veranderende marktvraag. Hierbij verbinden wij een efficiƫnte gegevensverwerking voor burgers en overheden transparant aan de laagste integrale kostprijs. Van gegevens naar waarde, BSR uw partner! Vervolgens hebben wij nagedacht over de koers van BSR en over wat wij willen bereiken in de komende jaren.

Visie BSR 2018 - 2021

In 2021 genereren wij, met bronhouders als uitgangspunt, alle aanslagbiljetten volledig geautomatiseerd. Op basis van uniforme verordeningen en standaard processen ontzorgen wij onze deelnemers en haar inwoners optimaal. Dit realiseren wij met betrokken, proactieve en klantgerichte medewerkers. Wij zijn daarmee een betrouwbare partner en een aantrekkelijke werkgever.

In 2021:

  1. Verzorgen wij voor al onze deelnemers de integrale objectregistratie
  2. Kennen wij onze klanten en spelen wij in op hun behoefte
  3. Ligt onze focus voornamelijk op innovatie, dienstverlening en kwaliteit
  4. Hebben wij een herkenbare eigen identiteit
  5. Zijn medewerkers trots op onze inspirerende werkomgeving en klantgerichte cultuur
  6. Faciliteren wij onze medewerkers zich voortdurend te ontwikkelen
  7. Is onze relatie met leveranciers gebaseerd op partnership

Pagina opties