Onroerendezaakbelasting

De gemeente gebruikt de opbrengst van de onroerendezaakbelasting voor bijvoorbeeld onderwijs, wegen, cultuur, recreatie en de brandweer. U betaalt een percentage van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsgebouw.

Er zijn drie varianten onroerendezaakbelasting:


Onroerendezaakbelasting eigenaren niet-woningen

U betaalt dit, als u op 1 januari geregistreerd bent bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een niet-woning (bijvoorbeeld garage, bedrijfsgebouw, winkel of bouwterrein).


Onroerendezaakbelasting gebruikers niet-woningen

Bent u op 1 januari gebruiker of huurder van een onroerende zaak die geen woning is, dan betaalt u het gebruikersdeel onroerendezaakbelasting.

Het is dus mogelijk dat u voor een bedrijfsgebouw twee aanslagen onroerendezaakbelasting betaalt, namelijk als eigenaar en als gebruiker van een niet-woning.


Onroerendezaakbelasting eigenaren woningen

Dit betaalt u als u op 1 januari geregistreerd bent bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een woning.


Bekijk tarieven

Pagina opties