Sluit venster x

Momenteel zijn er problemen in het betalingsverkeer tussen de Rabobank de Deutsche Bank. Wij adviseren u om alleen aan BSR te betalen via de MijnBSR omgeving. Aan de kant van de Rabobank is er een storing. Wanneer u de betaling overmaakt aan BSR (Deutsche Bank) lijkt het alsof er niet is betaald. In de meeste gevallen is dit wel het geval echter ziet u de afschrijving pas een dag later. Wacht dus altijd een dag om te controleren of de betaling door de Rabobank alsnog is uitgevoerd alvorens u een nieuwe poging tot overmaken doet. De Rabobank is druk doende om dit probleem op te lossen.

Heeft u onverhoopt teveel betaald? U krijgt dit bedrag automatisch binnen twee weken terug gestort, u hoeft hiervoor niets te doen.

Overlijden

Als iemand komt te overlijden, dan wordt dit door de gemeente aan ons doorgegeven.


Wat gebeurt er met de huidige aanslag

Bij overlijden in de loop van het jaar, kunnen sommige belastingsoorten worden verminderd, namelijk:

  • Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing gebruikers (Tiel, IJsselstein, Montfoort en West Betuwe)
  • Hondenbelasting

Overige belastingsoorten komen niet voor vermindering in aanmerking, omdat deze op 1 januari worden bepaald.


Hoe worden belastingen in de toekomst opgelegd

Als iemand in de woning achterblijft, dan wordt er een nieuwe aanslag verstuurd voor het gebruik vanaf de overlijdensdatum. Voor deze aanslag kan, desgewenst, ook een nieuwe schriftelijke opdracht voor automatische incasso worden verstrekt.

Is er sprake van een eigen woning of andere onroerende zaken, waarover de overledene de belastingplicht had? Dan worden de eigenaren- en gebruikersbelastingen via afzonderlijke aanslagen opgelegd. De gebruikerslasten op naam van de oudste bewoner. De eigenarenbelastingen op naam van "Erven van". Dit is wettelijk geregeld.


Post naar een ander adres

Het kan zijn dat er nog sprake is van een belastingplicht. Hierbij kunt u denken aan eigendom of wanneer de woning binnen het gebied valt, waar de AVRI het huisvuil ophaalt. Wanneer u de post op een ander adres wilt ontvangen, verzoeken wij u het nieuwe postadres aan ons door te geven. U kunt dit verzoek via ons contactformulier doorgeven.

Wij beseffen dat in dit geval er veel op u afkomt. U kunt dan ook met al uw vragen terecht bij onze Klantenservice.

Pagina opties