Sluit venster x

Heeft u uw belastingaanslag over het jaar 2020 nog niet ontvangen? Of kreeg u uw belastingaanslag later dan u bent gewend? BSR stuurt het hele jaar belastingaanslagen. Vooraf controleren wij of onze bestanden kloppen. Wij kijken of belastingen compleet zijn. Ook controleren wij de tarieven van belastingen. Zien wij dat er iets ontbreekt of niet klopt? Dan wachten wij met het versturen van uw belastingaanslag. U krijgt dan uw belastingaanslag later in het jaar. 
__________________________________________________________________________________________________________________________


Welke brieven versturen wij in de maand juni?Klik hier voor meer informatie.

Roerendezaakbelasting

Inwoners van de gemeente West Maas en Waal kunnen worden aangeslagen voor roerendezaakbelasting. Een roerende zaak is duurzaam aan een plaats gebonden en dient tot permanente bewoning of permanent gebruik, bijvoorbeeld een woonboot of een woonwagen.

De gemeente gebruikt de opbrengst van de roerendezaakbelasting voor bijvoorbeeld onderwijs, wegen, cultuur, recreatie en de brandweer. U betaalt een percentage van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsgebouw.

Er zijn drie varianten roerendezaakbelasting:


Roerendezaakbelasting eigenaren niet-woningen

U betaalt dit, als u op 1 januari geregistreerd bent bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een niet-woning (bijvoorbeeld garage, bedrijfsgebouw, winkel of bouwterrein).


Roerendezaakbelasting gebruikers niet-woningen

Bent u op 1 januari gebruiker of huurder van een roerende zaak die geen woning is, dan betaalt u roerendezaakbelasting gebruikers.


Roerendezaakbelasting eigenaren woningen

Dit betaalt u als u op 1 januari geregistreerd bent bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een woning.

Het is dus mogelijk dat u voor een bedrijfsgebouw twee aanslagen roerendezaakbelasting betaalt, namelijk als eigenaar en als gebruiker van een niet-woning.


Bekijk tarieven

Pagina opties