Toegankelijkheid

Websites van de overheid moeten voldoen aan het tijdelijk besluit digitale overheid en de daarbij behorende toegankelijkheidseisen. Nederlandse overheidsinstanties mogen bij het aanbieden van online diensten geen onderscheid maken tussen personen met en zonder handicap, beperking of chronische ziekte.

Websites moeten benaderbaar en bedienbaar zijn voor gebruikers die bijvoorbeeld:
 

  • Een visuele en/ of auditieve handicap hebben (verminderd zicht, kleurenblindheid, verminderd gehoor of doofheid);
  • Een fysieke beperking hebben (geen muis en/ of toetsenbord kunnen bedienen);
  • Een verstandelijke beperking hebben (visuele en/ of tekstuele informatie niet goed kunnen verwerken);
  • Anderzijds (laaggeletterdheid, dyslexie, enzovoorts).

BSR Websites

Website Toegankelijkheidsverklaring
https://www.bsr.nl Toegankelijkheidsverklaring BSR website
https://mijn.bsr.nl Toegankelijkheidsverklaring BSR website

Uit onderzoek blijkt dat onze bovengenoemde websites nog niet voldoen aan alle gestelde toegankelijkheidseisen. Wij nemen op korte termijn actie om onze websites te laten voldoen aan deze voorwaarden.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier kies voor de optie "Andere vraag".

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 5 weken is uw verzoek afgehandeld.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u een klacht indienen via ons contactformulier kies voor de optie "Andere vraag".

Pagina opties