Verhuizing particulier

Als u gaat verhuizen, geeft u dat door aan uw gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing vervolgens aan ons door. U hoeft hier verder niets voor te doen. Heeft u een aanslag ontvangen op uw oude adres, dan ontvangt u altijd een eindafrekening. Blijft u woonachtig in het werkgebied van BSR dan ontvangt u op het nieuwe adres weer een aanslag.


Vermindering aanslagen

Bij een verhuizing vermindert BSR sommige belastingen wel, en andere belastingen niet. Dit hangt af van de soort belasting.

Een verhuizing heeft geen invloed op:


  • onroerende zaakbelasting eigenaren
  • onroerende zaakbelasting gebruikers
  • rioolheffing eigenaren
  • roerende zaakbelasting eigenaren
  • roerende zaakbelasting gebruikers
  • watersysteemheffing ingezetenen
  • wegenheffing ingezetenen 
  • wegenheffing eigenaren
  • watersysteemheffing eigenaren

Pagina opties