Verhuizing

Als u gaat verhuizen, geeft u dat door aan uw gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing vervolgens aan ons door. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Heeft u een aanslag ontvangen op uw oude adres, dan ontvangt u altijd een eindafrekening. Blijft u woonachtig in het werkgebied van BSR dan ontvangt u op het nieuwe adres weer een aanslag.

Verhuizen van bedrijven

Als uw bedrijf verhuist, geeft u uw verhuizing door aan de Kamer van Koophandel. Stuur vervolgens een kopie van het uittreksel naar BSR.

Vermindering aanslagen

Bij een verhuizing vermindert BSR sommige belastingen wel, en andere belastingen niet. Dit hangt af van de soort belasting. Een verhuizing heeft geen invloed op:

  • OZBE-onroerende-zaakbelasting/roerende-zaakbelasting
  • RIOE- Rioolheffing Eigenaren
  • WSHG-watersysteemheffing ingezetenen
  • WEGG-wegenheffing ingezetenen (Vijfheerenlanden Alblasserwaard)
  • WSHE -watersysteemheffing gebouwd
  • WEGE-wegenheffing gebouwd (Vijfheerenlanden Alblasserwaard)
  • WSHE-watersysteemheffing ongebouwd
  • WSHE-wegenheffing ongebouwd
  • WSHE-watersysteemheffing natuurterreinen
  • WEGE-wegenheffing natuurterreinen

Pagina opties