Sluit venster x

Krijgt u een foutmelding wanneer u een betaling aan BSR wilt overmaken op NL90 DEUT 0319 8669 39?
Schrijf dan BSR volledig uit bij de naam ontvanger als Belastingsamenwerking Rivierenland. Deze foutmelding komt door een strengere naam/nummer controle die de banken uitvoeren.

Verhuizing

Als u gaat verhuizen, geeft u dat door aan uw gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing vervolgens aan ons door. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Heeft u een aanslag ontvangen op uw oude adres, dan ontvangt u altijd een eindafrekening. Blijft u woonachtig in het werkgebied van BSR dan ontvangt u op het nieuwe adres weer een aanslag.

Verhuizen van bedrijven

Als uw bedrijf verhuist, geeft u uw verhuizing door aan de Kamer van Koophandel. Stuur vervolgens een kopie van het uittreksel naar BSR.

Vermindering aanslagen

Bij een verhuizing vermindert BSR sommige belastingen wel, en andere belastingen niet. Dit hangt af van de soort belasting. Een verhuizing heeft geen invloed op:

  • OZBE - onroerende zaakbelasting eigenaren
  • OZBG - onroerende zaakbelasting gebruikers
  • RIOE- Rioolheffing Eigenaren
  • RZBE - roerende zaakbelasting eigenaren
  • RZBG - roerende zaakbelasting gebruikers
  • WSHG - watersysteemheffing ingezetenen
  • WEGG - wegenheffing ingezetenen (Vijfheerenlanden Alblasserwaard)
  • WEGE - wegenheffing eigenaren
  • WSHE - watersysteemheffing eigenaren

Pagina opties