Sluit venster x

Heeft u uw belastingaanslag over het jaar 2020 nog niet ontvangen? Of kreeg u uw belastingaanslag later dan u bent gewend? BSR stuurt het hele jaar belastingaanslagen. Vooraf controleren wij of onze bestanden kloppen. Wij kijken of belastingen compleet zijn. Ook controleren wij de tarieven van belastingen. Zien wij dat er iets ontbreekt of niet klopt? Dan wachten wij met het versturen van uw belastingaanslag. U krijgt dan uw belastingaanslag later in het jaar. 
__________________________________________________________________________________________________________________________


Welke brieven versturen wij in de maand juni?Klik hier voor meer informatie.

Watersysteemheffing

Watersysteemheffing betaalt u voor de aanleg en het onderhoud van dijken en de kosten voor het beheren van sloten en plassen in het rivierengebied.

U betaalt watersysteemheffing als u:

  • Geregistreerd staat in het BRP (Basisregistratie Personen) als hoofdbewoner van een woning in het rivierengebied (Ingezetenen)
  • Geregistreerd staat bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een object, natuurterrein of onbebouwde grond

Watersysteemheffing ingezetenen

Deze heffing wordt in principe alleen aan particulieren in rekening gebracht. De watersysteemheffing ingezetenen is een tijdstipbelasting met als peildatum 1 januari. U betaalt voor het hele jaar voor het adres waar u op 1 januari woont, ook al verhuist u in de loop van het jaar. Het aantal bewoners is niet van belang; u betaalt per woning.


Watersysteemheffing gebouwd

Bent u eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde van een object (bijvoorbeeld woning, winkel, bedrijf, kantoor of garage)? Dan betaalt u de watersysteemheffing gebouwd. U betaalt een percentage van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsgebouw. Er zijn twee tarieven:

  1. Watersysteemheffing gebouwd (binnendijks)
  2. Watersysteemheffing gebouwd (buitendijks)

Watersysteemheffing ongebouwd

Bent u eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde van ongebouwde grond? Dan betaalt u de watersysteemheffing ongebouwd. De oppervlakte van de grond bepaalt hoeveel belasting u moet betalen. Er zijn drie tarieven.

  1. Watersysteemheffing ongebouwd (binnendijks)
  2. Watersysteemheffing ongebouwd (buitendijks)
  3. Watersysteemheffing ongebouwd (wegen)

Verpacht u grond en is dat bij de pachtkamer geregistreerd? Dan kunt u de helft van de watersysteemheffing ongebouwd doorberekenen aan de pachter.


Watersysteemheffing natuurterreinen

Bent u eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde van een natuurterrein? Dan betaalt u de watersysteemheffing natuurterreinen. De oppervlakte van het natuurterrein bepaalt hoeveel belasting u moet betalen. Er zijn twee tarieven:

  1. Watersysteemheffing natuurterreinen (binnendijks)
  2. Watersysteemheffing natuurterreinen (buitendijks)

Binnendijks en buitendijks

De dijk langs Maas, Waal en Rijn vormt de grens tussen binnendijks en buitendijks. In drie gevallen wordt van deze grens afgeweken. Het gaat om de polder Nieuwland, het buitendijks gelegen bedrijventerrein Ruigenhil in Alblasserdam en het gebied Buitenstad in Vianen.


Wijzigingen

Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde, hoeft u de aanslag niet te betalen. U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen de aanslag in MijnBSR.

Verkoopt u een object of ongebouwde grond, dan berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing gebouwd u terugkrijgt van de koper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.


Bekijk tarieven

Pagina opties