Wegenheffing

De wegenheffing wordt extra in rekening gebracht in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, naast de watersysteemheffing. Alleen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden onderhoudt Waterschap Rivierenland de polderwegen en fietspaden, uitgezonderd de provinciale- en rijkswegen.

Inwoners dragen bij in de algemene kosten voor het onderhoud van de wegen, omdat ze belang hebben bij een goede ontsluiting van het gebied.

De wegenheffing geldt als u op 1 januari geregistreerd staat als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een object, natuurgebied of onbebouwde grond.

Wegenheffing natuurterreinen

Bent u eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde van een natuurterrein in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden? Dan betaalt u de wegenheffing natuurterreinen voor het beheer en onderhoud van wegen en fietspaden. De oppervlakte van het terrein bepaalt hoeveel belasting u moet betalen.

Wegenheffing gebouwd

Bent u eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde van een object (bijvoorbeeld woning, winkel, bedrijf, kantoor, garage) in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden? Dan betaalt u de wegenheffing gebouwd voor het beheer en onderhoud van wegen en fietspaden. De WOZ-waarde van de woning of het bedrijfsgebouw bepaalt hoeveel belasting u moet betalen. De hoogte van de belasting is een percentage maal de WOZ-waarde.

Wegenheffing ongebouwd

Bent u eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde van ongebouwde grond in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden? Dan betaalt u de wegenheffing ongebouwd voor het beheer en onderhoud van wegen en fietspaden. De oppervlakte van de grond bepaalt hoeveel belasting u moet betalen.

Verpacht u grond en is dat bij de pachtkamer geregistreerd? Dan kunt u de helft van de wegenheffing ongebouwd doorberekenen aan de pachter.

Wijzigingen

Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde, hoeft u de aanslag niet te betalen. U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen de aanslag bij MijnBSR.

Verkoopt u een woning, bedrijfsgebouw of grond, dan berekent de notaris hoeveel wegenheffing ongebouwd u terugkrijgt van de koper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Bekijk tarieven

Pagina opties