WOZ-waarde

WOZ-waarde


Heeft u een eigen woning of bedrijfspand? Dan staat de WOZ-waarde op uw belastingaanslag.
BSR bepaalt de WOZ-waarde voor de Gemeenten Culemborg, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede en IJsselstein.


Gemeenten waarderen elk jaar opnieuw alle onroerende zaken in Nederland. Alle onroerende zaken krijgen zo een WOZ-waarde. Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld: woningen, garages, bedrijfspanden en ook installaties zoals windmolens, elektriciteitsmasten en grond.

Belastingdienst, Waterschappen en Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde voor het heffen van belastingen:

 • de Belastingdienst voor: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkbelasting, en verhuurderheffing;
 • de waterschappen voor: waterschapsysteemheffing gebouwd;
 • de gemeenten voor: onroerendezaakbelastingen (OZB) en soms voor bedrijveninvesteringszones (BIZ), rioolheffing en forensenbelasting.

De WOZ-waarde bepaalt ook voor een deel de maximale huur van een sociale huurwoning.
De regels om de waarde te bepalen staan in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).
Wij gebruiken de WOZ-waarde om verschillende belastingen te berekenen.


Hoe bepaalt BSR de WOZ-waarde van uw woning?


De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning. De waarde verandert mee met de verkoopprijzen. De WOZ-waarde die u in 2023 krijgt, is de waarde van uw woning op de huizenmarkt op 1 januari 2022.  U vindt de WOZ-waarde op uw belastingaanslag van BSR.

Bekijk ook in onderstaand filmpje hoe BSR de WOZ waarde bepaalt.


https://www.waarderingskamer.nl/klopt-mijn-woz-waarde/animatiefilm/


Taxatieverslag


In het taxatieverslag vindt u de opbouw van de WOZ-waarde en tenminste 3 verkoopcijfers van woningen die lijken op uw woning. U vindt het taxatieverslag onder documenten via MijnBSR

Op het taxatieverslag staan de volgende gegevens van uw woning:

 • adres
 • WOZ-waarde
 • bouwjaar
 • kaveloppervlakte
 • gebruiksoppervlakte
 • verkoopcijfers van vergelijkbare woningen
 • WOZ-waarden van vergelijkbare woningen
   

Vergelijkbare woningen hoeven niet hetzelfde te zijn. Bij de bepaling van de WOZ-waarde is rekening gehouden met verschillende woningen. WOZ-waarden van andere woningen kunt u vinden op het WOZ-waardeloket: www.wozwaardeloket.nl


Hoe bepaalt BSR de WOZ-waarde van uw bedrijfspand?


De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw bedrijfspand. De waarde verandert mee met de verkoopprijzen. De WOZ-waarde die u in 2023 krijgt, is de waarde van uw bedrijfspand op de economische markt op 1 januari 2022.  U vindt de WOZ-waarde op uw belastingaanslag van BSR.
 

Wij kijken naar:

 • De huurprijs per vierkante meter.
  Wij vergelijken uw pand met de huurprijzen van andere verhuurde panden.
 • De kapitalisatiefactor.
  Wij houden rekening met leegstand, bouwwijze en onderhoud.
   

In uw taxatieverslag ziet u de huurprijs, oppervlakte en kapitalisatiefactor.

Bepaalde soorten panden en stukken grond worden weinig verkocht. Denk aan scholen, ziekenhuizen en boerderijen. Hierdoor kunnen we deze niet vergelijken met huurprijzen en/of verkoopprijzen van vergelijkbare panden. De WOZ-waarde van deze panden en stukken grond berekenen we op een andere manier. U leest daar meer over op de website van de Waarderingskamer.

https://www.waarderingskamer.nl/woz-voor-bedrijven/waarderingsmethoden-niet-woningen/


Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?


Bel ons als u denkt dat uw belastingaanslag niet klopt. Soms kan een telefoontje veel duidelijk maken. Wilt u gelijk bezwaar maken? U doet dit binnen 6 weken vanaf de datum op deze brief.
Dit doet u via MijnBSR . Per post bezwaar indienen? Stuur dan uw bezwaar naar postbus 18, 4000 AA Tiel.
 

Pagina opties