Afvalstoffenheffing


Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Binnen BSR kennen wij drie afvalverwerkingsbedrijven, te weten:

  • Avri
  • RMN
  • PreZero

Afhankelijk van waar u woont, heeft u te maken met het betreffende afvalverwerkingsbedrijf.
De afvalstoffenheffing bestaat uit een basistarief, aangevuld met eventueel een extra container en/of een extra bedrag per aanbieding (variabel deel). 

Basistarief Avri

De basistarieven bij Avri kunnen per gemeente verschillen. Een basistarief is opgebouwd uit een basisbedrag met één of meerdere toeslagen afhankelijk van de gemeente waar u woont (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel). In onderstaande link ziet u de opbouw van het basistarief bij Avri. 

Variabel deel Avri en gemeente Wijk bij Duurstede (per aanbieding)

De belastingaanslag per aanbieding wordt na afloop van het kalenderjaar opgelegd. Voor de aanbiedingen van een bepaald jaar ontvangt u dus het daarop volgende kalenderjaar de belastingaanslag en ziet u op uw belastingaanslag het tarief van het voorliggende belastingjaar.

Wilt u weten wanneer u restafval heeft aangeboden en wat dit kost, dan kunt u dit zien in de restafvalteller. Deze teller kunt u inzien via MijnBSR