Wat is kwijtschelding?


Kwijtschelding houdt in dat u bedragen van een belastingaanslag niet hoeft te betalen. 

Hoe vraagt u een kwijtschelding aan?

  • Dit regelt u via MijnBSR
  • Of u belt ons voor een papieren aanvraagformulier.

Wanneer is het zinvol om kwijtschelding aan te vragen?

Dit geldt als u een laag inkomen heeft en weinig spaargeld. Heeft u een partner, dan kijken wij ook naar het inkomen van uw partner.

Wij kijken naar uw  situatie op het moment dat u kwijtschelding aanvraagt. 

Dit geldt ook voor een zelfstandig ondernemer.

Wanneer heeft kwijtschelding aanvragen geen zin?

  • Wanneer u een koopwoning heeft, waarvan de WOZ-waarde hoger is dan het bedrag van de hypotheekschuld;
  • als er 2, of meer auto’s op uw naam staan;
  • als uw auto meer waard is dan € 3.350,- (behalve wanneer u uw auto niet kunt missen voor uw werk, of als u een parkeerkaart voor gehandicapten heeft);
  • als de belastingaanslag op naam van een B.V. of N.V. staat;
  • als u het hele bedrag van de belastingaanslag langer dan 3 maanden geleden betaalde;
  • als u voor hetzelfde belastingaanslagnummer al eerder kwijtschelding aanvroeg.