Te laat of niet betalen


Voorkom kosten en betaal op tijd

Op uw belastingaanslag staat voor welke datum u het bedrag moet betalen. Lukt het u niet om op tijd te betalen? Bel ons om een passende oplossing te bespreken, of vraag een betalingsregeling via MijnBSR aan.

Herinnering

U ontvangt een herinnering als u de aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. Aan een herinnering zijn geen kosten verbonden.

Aanmaning

Betaalt u niet of niet helemaal, dan sturen wij u een aanmaning. De kosten van een aanmaning zijn minimaal € 8,-  en maximaal € 18,-.

Wij sturen daarover een brief. Deze brief ontvangt u per post, of in uw berichten bij Mijnoverheid.

Dwangbevel

Betaalt u na de aanmaning nog niet (helemaal), dan wordt per post een dwangbevel aan u betekend. Hiervoor berekenen wij kosten. Het minimale bedrag dat u extra moet betalen is € 46,-

Invorderingsmaatregelen

Als u na het dwangbevel nog niet (helemaal) betaalt, nemen wij invorderingsmaatregelen. Eén van die maatregelen is een loonvordering. Dit is een vordering op uw inkomen. Dit betekent dat uw werkgever of uitkeringsinstantie een gedeelte van uw loon of uitkering naar BSR overmaakt. Dit deel van het loon krijgt u dan niet. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken.

Deurwaarder

Het is ook mogelijk dat de deurwaarder bij u aanbelt. U moet dan direct het te laat betaalde bedrag betalen. Een deurwaarder kan ook beslag leggen op uw spullen.

Invorderingsrente

Deze rente berekenen wij over de periode tussen de datum waarop u de belastingaanslag uiterlijk moest betalen en de datum waarop u uiteindelijk de belastingaanslag helemaal betaalde. Kreeg u uitstel van betalingen of is er met u een betalingsregeling afgesproken? Ook dan berekenen wij invorderingsrente. Wij sturen u een brief als invorderingsrente geldt.