Niet eens met de aanslag


Bent u het niet eens met uw lokale belastingen of WOZ waarde dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. 

U heeft de keuze uit twee mogelijkheden: 

  1. Digitaal 

Particulieren en eenmanszaken kunnen een bezwaarschrift digitaal indienen met DigiD via MijnBSR.

Ondernemers kunnen bezwaar indienen door in te loggen in ons digitaal loket met eHerkenning via MijnBSR.

  1. Of u kunt uw bezwaar, voorzien van een handtekening, schriftelijk opsturen naar: 

Belastingsamenwerking Rivierenland
Postbus 18
4000 AA Tiel

Wat moet er in uw bezwaar staan: 

  • Aanslagnummer en/of beschikkingnummer 
  • Uw naam en adres 
  • Datum 
  • Waarom u bezwaar maakt 
  • Bewijsstukken, bijvoorbeeld een taxatierapport van een makelaar