Bekendmakingen en publicaties


Wij publiceren al onze regelingen en besluiten op de website www.overheid.nl.

Klik op het icoon in onderstaande lijsten om het betreffende document te bekijken.

Besluiten van algemene strekking

Besluiten van algemene strekkingPublicatiedatumBekijken
Leidraad invordering 202316 augustus 2023
Beleidsregels aanwijzing belastingplichtige en WOZ­-belanghebbende BSR1 januari 2022
Beleidsregel ambtshalve vermindering BSR28 maart 2019
Verordening klachtbehandeling BSR5 februari 2019
Incassoreglement BSR1 januari 2019

Organisatie en werkwijze

VerordeningPublicatiedatumBekijken
Aanwijzingsbesluit Belastingsamenwerking Rivierenland1 januari 2023
Onderzoeksprotocol integriteitsschendingen BSR18 februari 2021
Gemeenschappelijke Regeling BSR10 december 2020
Archiefverordening BSR1 januari 2020
Overlegverordening Georganiseerd Overleg BSR20 juni 2019
Nota waardering en afschrijving van activa BSR1 april 2019
Mandaatbesluit directeur BSR1 april 2019
Beleid inkoop en aanbestedingen BSR14 november 2018
Controle verordening BSR1 juli 2018
Financiële verordening BSR1 januari 2018
Reglement Auditcommissie BSR1 juli 2017

Jaarplannen en jaarverslagen

DocumentPublicatiedatumBekijken
Jaarstukken 202213 juli 2023
Bestuursrapportage 202313 juli 2023
Begroting 202413 juli 2023
Kadernota 2024-20278 december 2022
Jaarstukken 20217 juli 2022
Jaarstukken 20208 juli 2021
Jaarstukken 20192 juli 2020
Jaarstukken 201820 juni 2019

Woo-verzoeken en besluiten

BekendmakingPublicatiedatumBekijken

Besluiten

BesluitPublicatiedatumBekijken
Besluit Wijziging van de invorderingsrente9 december 2021
Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen22 oktober 2021
Besluit ontheffing (fiscale) gegevensverstrekking aan derden BSR19 maart 2021
Besluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties personeelsdossiers BSR1 juni 2019
Besluit elektronische bekendmaking BSR12 januari 2017

Agenda’s en besluitenlijsten algemeen bestuur

2024

VergaderingTijdLocatieBekijken vergaderstukken
Donderdag 4 april 202415.30 uurKantoor BSR
Stationsstraat 4 te Tiel
vergaderruimte Kenniscentrum
Donderdag 27 juni 202415.30 uurKantoor BSR
Stationsstraat 4 te Tiel
vergaderruimte Kenniscentrum
Donderdag 10 oktober 202415.30 uurKantoor BSR
Stationsstraat 4 te Tiel
vergaderruimte Kenniscentrum
Nog niet bekend
Donderdag 12 december 202415.30 uurKantoor BSR
Stationsstraat 4 te Tiel
vergaderruimte Kenniscentrum
Nog niet bekend

2023

VergaderingTijdLocatieBekijken vergaderstukken
Donderdag 7 december 202315.30 uurKantoor BSR
Stationsstraat 4 te Tiel
vergaderruimte Kenniscentrum
Donderdag 5 oktober 202315.30 uurKantoor BSR
Stationsstraat 4 te Tiel
vergaderruimte Kenniscentrum
Donderdag 13 juli 202315.30 uurKantoor BSR
Stationsstraat 4 te Tiel
vergaderruimte Kenniscentrum
Donderdag 30 maart 202315.30 uurKantoor BSR
Stationsstraat 4 te Tiel
vergaderruimte Kenniscentrum
Donderdag 7 maart 202316.30 uurKantoor BSR
Stationsstraat 4 te Tiel
vergaderruimte Kenniscentrum

2022

VergaderingTijdLocatieBekijken vergaderstukken
Donderdag 8 december 202215.30 uurKantoor BSR
Stationsstraat 4 te Tiel
vergaderruimte Kenniscentrum
Donderdag 7 juli 202215.30 uurKantoor BSR
Stationsstraat 4 te Tiel
vergaderruimte Kenniscentrum
Donderdag 7 april 202216.30 uurKantoor BSR
Stationsstraat 4 te Tiel
vergaderruimte Kenniscentrum

2021

VergaderingTijdLocatieBekijken vergaderstukken
Donderdag 9 december 202115.30 uurDigitaal
Donderdag 21 oktober 202115.30 uurKantoor BSR
Stationsstraat 4 te Tiel
vergaderruimte Kenniscentrum
Donderdag 30 september 202215.30 uurGemeente Maasdriel
Kerkstraat 45 te Kerkdriel
Raadszaal
Donderdag 8 juli 202115.30 uurDigitaal
Donderdag 1 april 202114.30 uurDigitaal