Klachten


Heeft u een klacht over BSR of over één van de medewerkers van BSR? Dan kunt u een klacht indienen.

Wat is het verschil tussen een klacht en een bezwaar?

Een klacht gaat over hoe onze medewerkers u hebben behandeld. Een bezwaar gaat over de inhoud van een aanslag of een besluit dat we genomen hebben. Als u het niet eens bent met een besluit over kwijtschelding of de WOZ-waarde, kunt u geen klacht indienen. Als u vindt dat onze medewerkers u niet goed behandeld hebben, kunt u wel een klacht indienen.

Voorwaarden klacht

Een klacht moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Bij een klacht moet u uw naam, adres gegevens, telefoonnummer en mailadres vermelden.
  • Uw klacht gaat over BSR of over een medewerker van BSR.
  • Er is geen bezwaar of beroep mogelijkheid (geweest).
  • Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels.

Klacht indienen

U kunt een klacht direct bespreken met de medewerker die u heeft geholpen. Komt u samen niet tot een oplossing? Dan kunt u een klacht indienen.

U kunt een klacht indienen door een brief te schrijven aan BSR, Postbus 18, 4000 AA Tiel.

Afhandeling klacht

U krijgt een BSR een ontvangstbevestiging van uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht binnen zes weken na ontvangst af te handelen. Mocht dit niet lukken, ontvangt u een brief met de reden van een niet tijdige afhandeling.

Ontevreden over de afhandeling van een klacht?

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Kijk voor meer informatie op www.nationaleombudsman.nl.