Waterschapsbelasting


  • Verontreinigingsheffing

    Natuurlandschap

    Verontreinigingsheffing  is de belasting die u betaalt als u afvalwater loost op oppervlaktewater. U betaalt om uw afvalwater schoon te maken…

  • Watersysteemheffing


    Watersysteemheffing betaalt u onder andere voor de aanleg en het onderhoud van dijken, het op peil houden van de…


  • Voor de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en een gedeelte van Gorinchem (ten westen van rivier de…


  • Zuiveringsheffing  is de belasting die u betaalt als u afvalwater afvoert in het riool of op een zuiveringstechnisch werk. U betaalt…

Bent u op zoek naar de gemeentelijke belastingen?