Zelf bezwaar maken of via een bureau


Het bezwaarschrift, ongeacht of dit door uzelf of een bureau wordt ingediend, wordt door ons serieus beoordeeld en afgehandeld. De woning krijgt hierbij altijd een objectieve hertaxatie. De slagingskans van bezwaarschriften via WOZ-bureaus is even groot als wanneer u dat zelf doet. 

Natuurlijk is iedereen vrij in de keuze om eventueel een deskundige in te schakelen, maar vaak is dit niet nodig. Op termijn is het voor u voordeliger om zelf bezwaar aan te tekenen. Waarom? 

  • WOZ-bureaus werken veelal voor u op basis van ‘no cure no pay’. BSR betaalt aan zo’n bureau een bedrag van ruim € 800,-, terwijl het u ongeveer € 20,- oplevert.
  • Als u een bureau namens u bezwaar laat maken, dan machtigt u – soms voor meerdere jaren – dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die BSR moet uitbetalen. 
  • Deze kostenvergoedingen worden doorberekend in de totale opbrengst van de gemeentelijke belastingen. Uiteindelijk betaalt u daaraan mee.

Wilt u zelf bezwaar maken? Dit doet u via MijnBSR.