Bezwaar


Bent u het niet eens met uw lokale belastingen en/of WOZ-waarde dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. 

BSR stelt de WOZ-waarden voor de gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Wijk bij Duurstede vast. 

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt als basis voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Dit zijn de onroerendzaakbelasting (OZB) en watersysteemheffing gebouwd.