Bestuur


Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemers van BSR. Het algemeen bestuur maakt het beleid en controleert of dit goed wordt uitgevoerd.

Het bestuur van BSR bestaat uit elf leden en een secretaris:

 • mevrouw M. Boons, Waterschap Rivierenland
 • de heer H. van ’t Pad, Waterschap Rivierenland 
 • mevrouw M. Peters, gemeente Culemborg
 • de heer M.B. Foekema, gemeente IJsselstein
 • de heer M.A. de Raaf, gemeente Maasdriel
 • de heer W. van Wikselaar, gemeente Montfoort
 • de heer R. Dijkstra, gemeente Tiel
 • de heer P.J. den Dikken, gemeente West Betuwe
 • de heer E.J. Slootweg, gemeente West Maas en Waal
 • de heer H. Buijtelaar, gemeente Wijk bij Duurstede
 • de heer T. Nettenbreijers, Avri
 • mevrouw G.M. Scholtus, BSR (secretaris)

De vergaderingen van het algemeen bestuur worden gepubliceerd.
Zie hiervoor de pagina Bekendmakingen en publicaties.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit vertegenwoordiger van de deelnemers van BSR. Zij zijn gekozen door de leden van het algemeen bestuur.

Het dagelijks bestuur van BSR bestaat uit drie leden en een secretaris:

 • de heer W. van Wikselaar, gemeente Montfoort
 • mevrouw M. Boons, Waterschap Rivierenland
 • de heer R. Dijkstra, gemeente Tiel
 • mevrouw G.M. Scholtus, BSR (secretaris)

Auditcommissie

De auditcommissie adviseert en assisteert het algemeen bestuur met betrekking tot financiële zaken, processen, gedrag en IT.

De auditcommissie bestaat uit de volgende leden:

 • de heer R. Dijkstra, gemeente Tiel (voorzitter)
 • de heer H. van ’t Pad, Waterschap Rivierenland 
 • de heer E.J. Slootweg, gemeente West Maas en Waal
 • mevrouw J. van Vrouwerff, Avri (plv.)
 • de heer H. Buijtelaar, gemeente Wijk bij Duurstede (plv.)
 • de heer M.A. de Raaf, gemeente Maasdriel (plv.)

Organogram

Hieronder treft u het organogram van BSR aan.