Niet eens met het besluit


Bent u het niet eens met een besluit?

Het heeft geen zin om nog een keer kwijtschelding aan te vragen. Als u het echt niet eens bent met het besluit kunt u wel nog een keer reageren. Dit noemen wij in beroep gaan.

Hoe gaat u in beroep tegen het besluit?

Wilt u in beroep gaan tegen het besluit? Doe dit binnen tien dagen nadat u het besluit krijgt.

Dat kan op twee manieren.

  1. Via MijnBSR
  • Log in met DigiD
  • Onder in de pagina “gegevens” klikt u op “beroep kwijtschelding”
  • Kies de reden van de afwijzing
  • Geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit. U kunt ook bijlagen meesturen.
  1. Schriftelijk

Schrijf in een brief waarom u het niet eens bent met het besluit. Stuur de brief naar:  BSR Postbus 18 4000 AA in Tiel. 

Zet in uw brief uw klantnummer en uw contactgegevens.

Wilt u meer en uitgebreidere informatie over de voorwaarden en regels voor kwijtschelding?

Dan kunt u de Leidraad Invordering bekijken op overheid.nl.