Inlichtingenbrieven


Kreeg u van BSR een brief met een uitnodiging om digitaal informatie op te sturen?
Deze gegevens gebruiken wij voor het bepalen van de WOZ-waarde. Actuele gegevens helpen ons om de WOZ-waarde op basis van juiste gegevens vast te stellen. De Waarderingskamer eist van ons dat wij deze gegevens opvragen. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt ons op de uitvoering van de Wet WOZ.

Op het formulier staan een aantal gegevens voor u ingevuld
Wij vragen u de gegevens te controleren. WOZ-Communicatie is een website met HTTPS
HTTPS staat voor “Hypertext Transfer Protocol Secure”. Dit is een verbeterde versie van het standaard HTTP-protocol. Dit is veilig omdat het gebruik maakt van een beveiligde verbinding voor het verzenden en ontvangen van gegevens tussen uw computer en de website. De inlog gegevens zijn een unieke combinatie van een registratienummer, die alleen de briefontvanger krijgt en een geboortedatum (of een RSIN-nummer voor niet-natuurlijke rechtspersonen).Het registratienummer is alleen bekend voor de ontvanger van de brief. Uw informatie komt direct op de juiste plaats terecht. Onze taxateurs kunnen daarna uw informatie behandelen.

Bent u verplicht om het inlichtingenformulier in te vullen?
U moet deze informatie geven volgens de wet. Dit kunt u nalezen in artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Zie hiervoor deze link

Stuurt u het formulier niet terug?
Dan is het mogelijk dat wij de waarde van uw woning te hoog of te laag vaststellen. Net als u vinden wij het belangrijk dat een WOZ-waarde klopt. Wij willen voorkomen dat u in de toekomst bezwaar moet maken.