Wat gebeurt er nadat u kwijtschelding aanvraagt?


Wij sturen u een brief. Daarin staat dat wij uw aanvraag ontvingen.

Daarna laten wij uw gegevens controleren. Dit noemen wij een automatische toetsing. Hierna zijn er 2 mogelijkheden:

  1. BSR kan u na een controle direct kwijtschelding geven. U krijgt binnen 90 dagen een brief. Daarin leest u voor welke bedragen wij u kwijtschelding geven. 
  2. BSR kan u na een controle niet direct kwijtschelding geven. Er is iets wat automatische kwijtschelding tegenhoudt. Wij moeten dan zelf uitrekenen of kwijtschelding voor u mogelijk is. Als het nodig is, sturen wij u een brief waarin wij u om extra informatie vragen. Een beslissing kan langer duren dan 90 dagen.

Bent u ondernemer? Wij behandelen een aanvraag kwijtschelding voor een ondernemer pas een jaar nadat u de aanvraag heeft gedaan. Dit komt omdat wij uw aangifte bij de belastingdienst nodig hebben. Een beslissing duurt langer dan 90 dagen.

Wachten op de beslissing

U hoeft niet te betalen. Dit hoeft niet, zolang wij u geen brief met een beslissing sturen. Bedragen betalen is wel mogelijk. Wij adviseren u wel om geld te reserveren totdat duidelijk is of u kwijtschelding krijgt. 

Beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag

De beslissing sturen wij in een brief. Deze brief krijgt u per post.

Krijgt u voor een belastingaanslag kwijtschelding en heeft u bedragen betaald? Dan storten wij de teveel betaalde bedragen terug. Krijgt u geen kwijtschelding en moet u uw belastingaanslag(en) betalen? Kijk hier voor de mogelijkheden

Wij mogen niet altijd alle belastingsoorten kwijtschelden

Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfsbelastingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfsbelastingen, hondenbelasting of eigendomsbelastingen van het waterschap.