Wijzigingen in uw situatie


Verhuizen

Ik ga verhuizen

Geef uw verhuizing door aan uw (nieuwe) gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing aan ons door. Belastingen die u teveel heeft betaald, verminderen wij. Daarover ontvangt u automatisch een brief. Belastingen die u op uw nieuwe adres nog moet betalen ontvangt u op een extra aanslagbiljet.

Is nadat u verhuisd bent de samenstelling van uw huishouden anders? Gaat u bijvoorbeeld samenwonen of juist alleen wonen? Dan verandert er wel wat. Als u minder belasting hoeft te betalen, dan krijgt u van ons automatisch een brief. Als u meer belasting moet betalen, krijgt u van ons een extra aanslagbiljet.

Ik heb mijn woning verkocht

Bij verkoop van een woning worden de waterschaps- en gemeentelijke belastingen over het eigendom van de woningen niet aangepast. Een aantal belastingen betaalt u voor een heel jaar. Heeft u na 1 januari uw woning verkocht en/of bent u na die datum verhuisd? Dan krijgt u nog een belastingaanslag met eigenaarslasten voor uw oude woning. In de meeste gevallen verrekent de notaris de eigenaarslasten bij de verkoop van een woning met de nieuwe eigenaar.

Verhuizen en uw huidige aanslag

Wat de gevolgen zijn van uw verhuizing voor uw huidige aanslag hangt af van uw nieuwe situatie. Er worden voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen een gebruikers- en eigenaarsgedeelte opgelegd.

 1. Belasting voor de gebruiker
  Het gebruikersgedeelte wordt opgelegd aan de degene die als eerste is ingeschreven of de oudste op het nieuwe het adres. Dit zijn vaste tarieven. De watersysteemheffing ingezetene valt onder het gebruikersgedeelte. U betaalt een vast bedrag per huishouden per 1 januari van het belastingjaar. Op uw nieuwe adres hoeft u datzelfde jaar dan geen watersysteemheffing ingezetenen meer te betalen.
 2. Belasting voor de eigenaar
  Het eigenaarsgedeelte wordt opgelegd aan de persoon die eigenaar is. Wanneer er meerdere personen eigenaar zijn ontvangt de oudste de aanslag voor het eigenaarsgedeelte.

Gevolgen van verhuizing bij waterschapsbelastingen

 • De watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen gaat uit van het eigendom bij het Kadaster op 1 januari. U krijgt geen geld terug van BSR
 • De watersysteemheffing ingezetenen en wegenheffing ingezetenen betaalt u voor het adres waar u op 1 januari stond ingeschreven. Deze heffing geldt voor het hele jaar, dus ook voor uw nieuwe adres. U krijgt geen geld terug van BSR.
 • De zuiveringsheffing betaalt u tot de verhuisdatum. Heeft u het hele bedrag al betaald? Dan krijgt u een deel van dat bedrag terug van BSR.

Gevolgen bij verhuizing van gemeentelijke belastingen

 • De afvalstoffenheffing betaalt u tot de verhuisdatum. Heeft u het hele bedrag al betaald? Dan krijgt u een deel van dat bedrag terug van BSR.
 • De rioolheffing betaalt u tot de verhuisdatum. Heeft u het hele bedrag al betaald? Dan krijgt u een deel van dat bedrag terug van BSR.

Mijn bedrijf gaat verhuizen

Informeer de Kamer van Koophandel over de verhuizing. Geef daarna de verhuizing van het bedrijf door aan BSR via het contactformulier

Overlijden

Wanneer iemand is overleden kunnen wij het ons voorstellen dat het regelen van de belastingzaken lastig kan zijn. Graag willen wij u zo goed mogelijk helpen bij het afhandelen van de belastingzaken van een overledene. U kunt hiervoor altijd met ons bellen op 0344-704704.

U hoeft een overlijden niet bij ons te melden. Het overlijdensbericht ontvangen we automatisch van de gemeente. We horen wel graag welk postadres we mogen gebruiken. Dit kunt u doorgeven via het contactformulier of per brief.

Na het overlijden sturen wij een brief naar het laatst bekende postadres of het adres dat door de erfgenamen is doorgegeven. In deze brief staat welke belastingen wij verlagen. Deze verlaging is voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruiker, verontreinigingsheffing en/of zuiveringsheffing. De onroerend zaakbelasting (OZB), rioolheffing eigenaar en watersysteemheffing worden niet verlaagd. Deze moet iedereen voor het hele jaar betalen.

Woonde de overledene niet alleen? Dan houden we hetzelfde adres aan voor de administratie.

Wat gebeurt er met de automatische incasso na overlijden?

Dan loopt de automatische incasso door tot het hele belastingbedrag is betaald. Dit is maximaal acht termijnen.

Woont er na het overlijden nog iemand in de woning?

BSR stuurt dan een nieuw aanslagbiljet naar de oudste persoon die nog in het huis woont. Wil deze persoon ook automatisch betalen in delen? Dan moet deze persoon hier zelf toestemming voor geven. BSR mag een automatische incasso na een overlijden niet overzetten naar een partner of medebewoner. Dit kunt u doen via MijnBSR of schriftelijk per post.