Gemeentelijke belasting • Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Binnen BSR kennen wij…

 • BIZ-heffing

  Hoogbouw
  Alleen voor ondernemers

  De BIZ-heffing geldt voor onroerende zaken die zich bevinden in het BIZ-gebied, de binnenstad van IJsselstein. De belastingopbrengsten voortvloeiend…

 • Forensenbelasting

  Economie werk en inkomen

  Houdt u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin beschikbaar in de gemeente…

 • Hondenbelasting

  Hondenbelasting

  In veel gemeenten betaalt u belasting voor het hebben van een hond. BSR verzorgt het heffen en innen van hondenbelasting voor…


 • De gemeente gebruikt de opbrengst van de onroerendezaakbelasting voor bijvoorbeeld onderwijs, wegen, cultuur, recreatie en de brandweer. U betaalt een…

 • Alleen voor ondernemers

  Reclamebelasting is een belasting op openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg, bijvoorbeeld schriftelijke aankondigingen, foto’s, tekeningen, logo’s, stickers,…

 • Reinigingsrecht

  Afval scheiden

  Het reinigingsrecht is een belasting die in Wijk bij Duurstede en Montfoort wordt geheven voor het inzamelen en verwerken…

 • Rioolheffing

  Riool

  De rioolheffing is een belasting die wordt geheven om beheer en onderhoud van de riolering te bekostigen. Ook maatregelen die…

 • Roerendezaakbelasting

  Huis en omgeving

  In de gemeente West Maas en Waal en Montfoort wordt roerendezaakbelasting geheven. Een roerende zaak is duurzaam aan een…

Bent u op zoek naar de waterschapsbelastingen?