BIZ-heffing


De BIZ-heffing geldt voor onroerende zaken die zich bevinden in het BIZ-gebied, de binnenstad van IJsselstein.

De belastingopbrengsten voortvloeiend uit de BIZ worden gebruikt om het BIZ-gebied economisch sterker te maken, activiteiten te organiseren en voorzieningen op verzoek van de ondernemers te realiseren.
Het basisniveau aan voorzieningen dat de gemeente IJsselstein verplicht is te realiseren, wordt niet betaald uit de BIZ-opbrengsten.

De BIZ wordt op grond van de verordening van de gemeente IJsselstein berekend over de WOZ-waarde en kent een staffel. 
Deze staffel houdt in dat binnen een bepaalde bandbreedte tussen WOZ-waarden een vast bedrag aan BIZ-bijdrage wordt geheven.