Reinigingsrecht


Het reinigingsrecht is een belasting die in Wijk bij Duurstede en Montfoort wordt geheven voor het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid. De aanbieder van het bedrijfsafval is belastingplichtig.

Het reinigingsrecht in de gemeente Wijk bij Duurstede bestaat uit een basistarief en een extra bedrag per aanbieding (variabel deel).

Het reinigingsrecht in de gemeente Montfoort bestaat uit een basistarief met eventueel een extra container.

Variabel deel gemeente Wijk bij Duurstede (per aanbieding)

De belastingaanslag per aanbieding wordt na afloop van het kalenderjaar opgelegd. Voor de aanbiedingen van een bepaald jaar ontvangt u dus het daarop volgende kalenderjaar de belastingaanslag en ziet u op uw belastingaanslag het tarief van het voorliggende belastingjaar.

Wilt u weten wanneer u bedrijfsafval heeft aangeboden en wat dit kost, dan kunt u dit zien in de restafvalteller. Deze teller kunt u inzien via MijnBSR