Roerendezaakbelasting


In de gemeente West Maas en Waal en Montfoort wordt roerendezaakbelasting geheven. Een roerende zaak is duurzaam aan een plaats gebonden en dient tot permanente bewoning of permanent gebruik, bijvoorbeeld een woonboot of een woonwagen.

De gemeente gebruikt de opbrengst van de roerendezaakbelasting voor bijvoorbeeld onderwijs, wegen, cultuur, recreatie en de brandweer. U betaalt een percentage van de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning.

Er zijn drie varianten roerendezaakbelasting:

Roerendezaakbelasting eigenaren niet-woningen

Dit betaalt u als u op 1 januari geregistreerd bent bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een niet-woning.

Roerendezaakbelasting gebruikers niet-woningen

Bent u op 1 januari gebruiker of huurder van een roerende zaak die geen woning is, dan betaalt u het gebruikersdeel roerendezaakbelasting.
Het is dus mogelijk dat u twee aanslagen roerendezaakbelasting betaalt, namelijk als eigenaar en als gebruiker van een niet-woning

Roerendezaakbelasting eigenaren woningen

Dit betaalt u als u op 1 januari geregistreerd bent bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een woning.