Retributie zuiveringsfilter Bommelerwaard


In de Bommelerwaard is veel glastuinbouw en zijn er waterkwaliteitsproblemen met gewasbeschermingsmiddelen (GBM) als gevolg van lozingen uit die bedrijven.
Het vervuilde afvalwater werd namelijk rechtstreeks geloosd op het oppervlaktewater. De gemeente Zaltbommel heeft daarom een rioolbuis aangelegd ten behoeve van het transport van het afvalwater van de tuinbouwbedrijven. Het Waterschap Rivierenland heeft een filter gerealiseerd dat het water zuivert, voordat het water wordt toegelaten bij de rioolwaterzuivering in Zaltbommel.

Voor het gebruik van dit systeem door glastuinbouwbedrijven wordt door het Waterschap Rivierenland een retributie geheven; retributie zuiveringsfilter Bommelerwaard. U betaalt deze retributie wanneer u gebruiker bent van een agrarische onroerende zaak in de Bommelerwaard, waarbij sprake is van teelt onder glas of kunststof en u gebruik maakt van het zuiveringsfilter.

Het tarief is een bedrag per hectare vloeroppervlakte waarop onder glas of kunststof sprake is van teelt.