Tarieven 2019 West Betuwe


Onroerendezaakbelastingen

SoortPercentageOpmerkingen
Gebruikersgedeelte niet-woningen0,2194%van de WOZ-waarde
Eigenarengedeelte woningen0,1287%van de WOZ-waarde
Eigenarengedeelte niet-woningen0,2691%van de WOZ-waarde

Rioolheffing (RIOE) – Neerijnen

SoortTarief
Rioolheffing (eigenaar per object)€ 121,80

Rioolrecht (RIOB)

VerbruikTariefOpmerking
a. Verbruik 0 t/m 500 m³€ 211,20
b. Verbruik 501 m³ t/m 1.000 m³€ 390,25
c. Verbruik 1.001 m³ t/m 10.000 m³€ 390,14+ € 77,85 per volle eenheid van 1.000 m³
d. Verbruik 10.001 m³ t/m 40.000 m³€ 1.090,95+ € 51,85 per volle eenheid van 1000 m³
e. Verbruik meer dan 40.000 m³€ 2.646,30+ € 25,95 per volle eenheid van 1000 m³
Opmerking: Bij c, d en e wordt het beginbedrag (kolom tarief) vermeerderd met het bedrag uit kolom “Vermeerderd
met” voor elke volle eenheid van 1000m3 water boven de beginhoeveelheid van de staffel.

Rioolheffing (RIOG/RIOB) – Geldermalsen en Lingewaal

VerbruikTariefOpmerking
a. Verbruik 0 t/m 500 m³€ 333,00
b. Verbruik 501 m³ t/m 750 m³€ 497,20
c. Verbruik 751 m³ t/m 3.000 m³€ 497,20+ € 75,35 per volle eenheid van 100 m³ boven 750 m³
d. Verbruik 3.001 m³ t/m 6.000 m³€ 2.154,45+ € 37,70 per volle eenheid van 100 m³ boven 3.000 m³
e. Verbruik 6.001 m³ t/m 12.000 m³€ 3.284,85+ € 18,85 per volle eenheid van 100 m³ boven 6.000 m³
f. Verbruik 12.001 m³ t/m 24.000 m³€ 4.415,25+ € 9,40 per volle eenheid van 100 m³ boven 12.000 m³
g. Verbruik meer dan 24.000 m³€ 5.545,70+ € 4,70 per volle eenheid van 100 m³ boven 24.000 m³
Opmerking: Bij c tot en met g wordt het beginbedrag (kolom tarief) vermeerderd met het bedrag uit kolom “Vermeerderd met” voor elke volle eenheid van 100 m3 water boven de beginhoeveelheid van de staffel.

Reclamebelastingen

SoortTarief
Per vestiging€ 350,00
WOZ-waarde van de onroerende zaak boven € 350.000:€ 350,00 + € 1 per € 1.000 WOZ-waarde
Maximale belasting per onroerende zaak€ 1.000,00

Voor de gemeente West Betuwe zijn ook de tarieven van AVRI en Waterschap Rivierenland van toepassing.